Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici (IFAD I)

Proiectul de Finanțare Rurală și Dezvoltare a Întreprinderilor Mici, primul proiect IFAD din Republica Moldova, a fost lansat în anul 2001 cu o perioadă de implementare de 5 ani. Avînd are un caracter naţional, Proiectul a fost implementat în toate localitatile Republicii Moldova, cu excepţia mun. Chişinău, mun.Bălţi și a Unităților Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului.

Perioada de implementare: 2001-2005

Bugetul Proiectului:18,8 milioane dolari SUA

  • 11,5 milioane dolari SUA – sursele IFAD;
  • 0,2 milioane dolari SUA – sursele Guvernului Republicii Moldova;
  • 7,0 milioane dolari SUA – contribuția beneficiarilor programului;

Scopul proiectului: de a genera venituri suplimentare prin facilitarea accesul întreprinderilor mici și mijlocii la credite pe termen mediu și lung.


Componentele proiectului și obiectivele specifice:

Suport instituțional– crearea asociațiilor de economii și împrumut în jud. Ungheni (aria pilot de implementare a proiectului), creditarea ulterioară a acestora prin intermediul Corporației de Finanțare Rurală și consolidarea lor prin acordarea asistenței în procesul de creditare și post creditare.

Fondul pentru Dezvoltare a Întreprinderilor– finanțarea întreprinderilor atît prin intermediul băncilor comerciale, cît și prin intermediul Corporației de Finanțare Rurală.

Activităţi principale:acordarea împrumuturilor asociațiilor de economii și împrumut și întreprinderilor agricole.

Beneficiari:

  • întreprinderile rurale cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică bazată pe proprietate privată;
  • asociațiile de economii și împrumut create în cadrul proiectului

Continuitate:În cadrul proiectului a fost creat Fondul Circulant de Crediatre, administrat la moment de Directoratul Liniei de Credit de pe lîngă Ministerul Finațelor al Republicii Moldova. Mijloacele fondului acumulate în rezultatul rambursării creditelor directe acordate în cadrul proiectului sunt utilizate pentru a asigura finanțarea continuă a întreprinderilor agricole eligibile în cadrul Proiectului.


Rezultate:

  • au fost acordate 411 împrumuturi unui număr de 2 170 de beneficiari (fondatori ai întreprinderilor creditate), în valoare totală de 9 926 mii dolari SUA. În rezultatul proiectelor investiționale finanțate au fost create 6 171 locuri noi de muncă, dintre care 3 490 permanente și 2 691 sezoniere;
  • au fost creditați 5 700 membri ai 27 asociații de economii și împrumut, valoarea totală a împrumuturilor constituind 1 170 mii dolari SUA. Totodată, în cadrul proiectului au fost create 16 asociații de economii și împrumut, care ulterior au beneficiat de asistență tehnică și servicii de consultanță oferite în scopul consolidării acestora.