Programul de Dezvoltare a Afacerilor Rurale (IFAD III)

Programul de dezvoltare a Afacerilor Rurale, cel de-al treilea proiect IFAD din Republica Moldova, a fost lansat în iulie 2006 cu o perioadă de implementare de 60 luni. Purtînd un caracter naţional, programul a fost implementat în toate localitățile Republicii Moldova, cu excepţia mun. Chişinău, mun.Bălţi și a Unităților Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului.

Perioada de implementare: iulie2006 – septembrie 2011

Bugetul programului: 32 milioane dolari SUA, inclusiv:

  • 14,1 milioane dolari SUA – sursele IFAD;
  • 0,7 milioane dolari SUA – sursele Guvernului Republicii Moldova;
  • 15 milioane dolari SUA – contribuția beneficiarilor programului;
  • 2,2 milioane dolari SUA – suma alocată de instituțiile financiare participante ca co-finanțare a proiectelor de investiții în IMM.

Scopul proiectului: de a stimula creşterea agriculturii strategice şi activităţilor rurale de afaceri în care Republica Moldova are un avantaj comparativ astfel asigurînd o creştere durabilă a veniturilor populaţiei sărace din zonele rurale şi oraşele mici din Republica Moldova.


Componentele proiectului și obiectivele specifice:

Servicii de intermediere în afacerile rurale– de a consolida creşterea agriculturii strategice şi activităţilor rurale de afaceri în Republica Moldova.

Servicii financiare rurale– de a oferi acces la servicii financiare adecvate şi sustenabile pentru agenţii economici rurali.

Investiţii în infrastructura derivată pieţei– dezvoltarea infrastructurii rurale, care are un rol esenţial în dezvoltarea întreprinderilor profitabile şi creşterea veniturilor fermierilor agricoli.

Activităţi principale:Acordarea împrumuturilor pentru finanțarea întreprinderilor din mediu rural, precum și acordarea granturilor competitive pentru finanțarea construcției obiectelor de infrastructură economică.

Beneficiari:Întreprinderile care își desfășoară activitatea în mediu rural, avînd orice formă organizatorico-juridică bazată pe proprietate privată.

Continuitate:La demararea proiectului a fost creat Fondul Circulant de Creditare, administrat de Directoratul Liniei de Credit de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Mijloacele fondului acumulate în rezultatul rambursării creditelor directe acordate în cadrul programului sunt utilizate pentru a asigura finanțarea continuă a întreprinderilor agricole eligibile.


Rezultate:

  • 152 antreprenori rurali au beneficiat de suport la elaborarea planurilor de afaceri, acordat prin intermediul a 7 companii specializate, adiţional au fost acordate consultanţă unui număr de 5 696 antreprenori rurali.
  • pentru dezvoltarea IMM au fost acordate 131 de împrumuturi unui număr de 359 de beneficiari, în valoare totală de 10 816mii dolari SUA. împrumuturile au fost debursate prin intermediul a 7 bănci comerciale. În rezultatul finanțării proiectelor de investiții în scopul dezvoltării IMM au fost create 1 700 locuri noi de muncă.
  • au fost finanţate 32 proiecte de investiţii în infrastructură, inclusiv 12 proiecte de construcţie/reabilitare a drumurilor cu o distanţă totală de 12,4 km, 3 apeducte cu lungimea totală de 10,1 km, 2 conducte de gaze naturale cu lungimea totală de 4,6 km şi 15 proiecte de reabilitare a sistemelor de irigare pentru suprafaţa totală de 3,9 ha terenuri agricole. În rezultatul implementării acestor proiecte au beneficiat 108 întreprinderi, 1842 gospodării ţărăneşti şi 39 228 persoane fizice.