Programul de Servicii Financiare Rurale și Marketing (IFAD IV)

Programul de Servicii Financiare Rurale și Marketing, cel de-al patrulea program IFAD din Republica Moldova, a fost lansat în februarie 2009 cu o perioadă de implementare de 60 luni. Proiectul are un caracter naţional şi este implementat în toate localitățile Republicii Moldova, cu excepţia mun. Chişinău, mun.Bălţi și a Unităților Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului.

Perioada de implementare: februarie2009 – martie 2014

Bugetul programului: 18,9 milioane dolari SUA, inclusiv:

 • 13,2 milioane dolari SUA – sursele IFAD;
 • 1,4 milioane dolari SUA – sursele Guvernului Republicii Moldova;
 • 2,7 milioane dolari SUA – contribuția beneficiarilor programului;
 • 1,5 milioane dolari SUA – suma alocată de instituțiile financiare participante ca co-finanțare a proiectelor de investiții în IMM.

Scopul proiectului: de a reduce sărăcia în mediul rural din Republica Moldova, creînd condiţii favorabile pentru cei mai săraci membri ai societăţii rurale în vederea creşterii veniturilor acestora prin acces sporit la pieţe şi locuri de muncă.


Componentele proiectului și obiectivele specifice:

Dezvoltarea lanţului valoric pentru reducerea sărăciei rurale– de a spori participarea şi angajarea categoriilor sărace din zonele rurale în activităţi generatoare de venit, direct sau indirect legate de lanţul valoric îmbunătăţit din domeniul horticol.

Servicii financiare rurale- oferirea accesului pentru întreprinderile mici şi mijlocii din zonele rurale la servicii financiare acordate pe termen mediu şi lung.

Infrastructura determinată de piaţă în favoarea săracilor– de a reduce constrîngerile de infrastructură care limitează activitatea fermierilor mici, întreprinderilor de prelucrare agricolă şi antreprenorilor rurali non-agricoli ce investesc în afaceri în baza lanţurilor valorice de mărfuri şi servicii, prin acordarea granturilor competitive pentru investiţii în infrastructura publică.

Activităţi principale:Acordarea împrumuturilor pentru finanțarea întreprinderilor din mediu rural specializate în producerea, procesarea și comercializarea produselor horticole, precum și acordarea granturilor competitive pentru finanțarea construcției obiectelor de infrastructură economică

Beneficiari:

 • gospodăriile mici comerciale, procesatori şi alte întreprinderi mici şi mijlocii înregistrate sub orice formă organizatorico-juridica bazată pe proprietate privată şi încadrate în activităţile agricole;
 • micro-antreprenorii săraci, economic activi, membri ai AEÎ, care vor iniţia şi/sau dezvolta o afacere rurală, atât agricolă, cît şi neagricolă care vor genera venit;
 • grupuri de interes a fermierilor, asociaţii oficiale de producători, alte asociaţii, autorităţile locale.

Continuitate:La demararea proiectului a fost creat Fondul Circulant de Creditare, administrat de Directoratul Liniei de Credit de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Mijloacele fondului acumulate în rezultatul rambursării creditelor directe acordate în cadrul proiectului sunt utilizate pentru a asigura finanțarea continuă a întreprinderilor agricole eligibile în cadrul Proiectului.


Rezultate 2009-2011:

 • în cadrul activităţilor privind dezvoltarea lanțului valoric au fost instruite 3 497 persoane, prin intermediul a 146 seminare de instruire locale, 11 vizite de studiu internaţionale şi 7 vizite ale experţilor internaţionali.
 • pentru dezvoltarea IMM au fost acordate 207 împrumuturi unui număr de 268 beneficiari, în valoare totală de 3,5 milioane dolari SUA. Împrumuturile au fost debursate prin intermediul a 5 bănci comerciale şi a Corporaţiei de Finanţare Rurală. În rezultatul finanțării proiectelor de investiții în scopul dezvoltării IMM, au fost create 279 locuri noi de muncă.
 • au fost organizate 19 sesiuni de instruire în scopul dezvoltării capacităților instituționale ale instituțiilor financiare participante la care au participat 18 ofiţeri de creditare reprezentanți ai 8 instituţii financiare şi 222 angajaţi ai asociaţiilor de economii şi împrumut.
 • au fost acordate granturi în valoare totală de 2,3 milioane dolari SUA pentru finanţate 25 proiecte de investiţii în frastructură, de care beneficiază 23 474 persoane fizice, 2 535 IMM/fermieri mici şi 23 autorități publice locale; prin intermediul proiectelor finanțate au fost reabilitate şi/sau construite 9,39 km de drum, 34,95 km apeduct şi 8,20 km sisteme de irigare pentru 649,47 ha.