Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI)

IFAD VI, Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă, lansat în 2014 va fi implementat în Moldova până în anul 2020. Proiectul are un caracter național și este implementat în toate localitățile Republicii Moldova, cu excepția or. Chișinău, or. Bălți și a Unităților Administrativ-Teritoriale din stînga Nistrului.

Buget programului IFAD VI (Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă) va constitui 26,08 mln USD:

 • Împrumut IFAD: 16,1 mln USD
 • Grant IFAD: 0,5 mln USD
 • Grant DANIDA: 5,22 mln USD
 • Grant GEF: 4,26 mln USD

Obiectivul programului este de a permite antreprenorilor săraci din mediul rural să-și sporească veniturile și să-și consolideze reziliența:

 • de a îmbunătăţi capacitatea de adaptare a agricultorilor la schimbările climatice
 • de a spori accesul populaţiei din mediul rural la credite, prin oferirea produselor financiare adecvate şi accesibile
 • de a spori productivitatea și competitivitatea, de a majora investițiile, de a îmbunătăți accesul la piață

Componentele programului:

Componenta I: Reziliența schimbărilor climatice și dezvoltarea lanțului valoric incluziv: Sunt acordate granturi pentru investițiile care vor spori capacitățile de adaptare a întreprinderilor agricole la schimbările climaterice, dar și granturi pentru dezvoltarea lanțurilor valorice susținute în cadrul programului în următoarele domenii: apicultura, legumicultura, producerea strugurilor de masa.

Granturi disponibile:

Granturi pentru procurarea tehnicii agricole

Granturi pentru reabilitarea și înființarea fâșiilor de protecție forestiere/silvo-pomicole

Granturi pentru reabilitarea și înființarea învelișurilor de ierburi

Componenta II. Finanțare rurală incluzivă și dezvoltarea capacităților: credite pentru finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii, granturi pentru tinerii antreprenori, împrumuturi pentru micro antreprenori, membrii Asociațiilor de Economii și Împrumut. Sunt finanțate afacerile agricole și neagricole (produsele destinate tinerilor antreprenori și micro-antreprenorilor).

Produse financiare disponibile:

Componenta “Finanţarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii” a fost finalizată  cu succes – fondurile disponibile pentru finanțarea ÎMM au fost epuizate.

Componenta ”Finanțarea tinerilor antreprenori” a fost finalizată cu succes – fondurile disponibile pentru finanțarea tinerilor antreprenori au fost epuizate.

În atenția tinerilor-beneficiari de credite cu porțiune de grant!

Ținînd cont de faptul că granturile obținute în cadrul Programului sunt acordate de către Donator condiționat, întru evitarea situațiilor care duc la rambursarea/anularea grantului, rugăm să respectați strict și continuu condițiile valabile în cadrul Programului de acordare a grantului, inclusiv neadmiterea întârzierilor la plata creditului mai mult de 30 zile pentru o tranșă și nu mai mult de 90 zile cumulativ pe toata perioada creditului.

În cazul în care, din diverse motive, apar careva constrângeri la achitarea în termen a ratelor, rugăm să Vă adresați la filialele instituțiilor bancare partenere pentru a negocia reeșalonarea/restructurarea creditului.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Credite și împrumuturi

Instruiri:

http://www.ucipifad.md/services/konsulitirovanie-i-tehnicheskaja-podderzhka/instruktazh-po-voprosam-kreditovanija/

Componenta III. Dezvoltarea infrastructurii economice pentru reziliență rurală și creștere

Scopul acestei componente constă în îmbunătăţirea condiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor agricole, generarea investiţiilor şi majorarea veniturilor din activitatea economică din spaţiul rural prin dezvoltarea infrastructurii publice rurale cu caracter economic.

Granturi disponibile:

http://www.ucipifad.md/services/granturi/granturi_infrastructura/·

Programul IFAD VI va oferi suport la reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică a mediului rural prin:

 • acordarea serviciilor de consultanţă şi suport la lansarea şi dezvoltarea afacerii;
 • facilitarea accesului la surse financiare;
 • creditarea în condiţii avantajoase a întreprinderilor rurale;
 • oferirea granturilor competitive;
 • dezvoltarea infrastructurii economice rurale;
 • servicii de asistenţă pentru implementarea sistemelor de management a calităţii şi certificare a produselor agricole;
 • promovarea inovațiilor tehnologice;
 • încurajarea și susținerea investițiilor Tinerilor Antreprenori.

Anticorupție! Ajută-ne să identificăm rapid orice faptă de corupție Zero toleranță față de corupție!!! Nu fi pasiv cînd ești expus la o situație sau o persoană încalcă valorile, regulile sau principiile IFAD. Informează-ne! V-a fost pus la dispoziție prin intermediul Politica IFAD cu privire la prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale, următoarele canale de raportare a oricărei suspiciuni sau îngrijorări pe care o aveți în legătură cu un posibil caz de corupție: adresa de email: whistleblower@ucipifad.md