Proiectul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltarea Businessului Agricol (IFAD V)

Programul de Servicii Financiare Rurale și Dezvoltare a Businessului Agricol, cel de-al cincilea program IFAD din Republica Moldova, a fost lansat în iulie 2011 cu o perioadă de implementare de 60 luni. Proiectul are un caracter naţional şi este implementat în toate localitățile Republicii Moldova, cu excepţia mun. Chişinău, mun.Bălţi și a Unităților Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului.

Perioada de implementare: iulie 2011 – iunie 2016

Bugetul programului: 34,8 milioane dolari SUA, inclusiv:

 • 19,8 milioane dolari SUA – sursele IFAD, inclusiv 0,5 milioane grant;
 • 4,5 milioane dolari SUA – grant acordat de Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei;
 • 1,5 milioane dolari SUA – sursele Guvernului Republicii Moldova;
 • 11,7 milioane dolari SUA – contribuția beneficiarilor programului;
 • 1,8 milioane dolari SUA – suma alocată de instituțiile financiare participante ca co-finanțare a proiectelor de investiții în IMM.

Scopul proiectului: de a reduce sărăcia în mediul rural din Republica Moldova creând condiţii favorabile pentru cei mai săraci membri ai societăţii rurale în vederea creşterii veniturilor acestora prin acces sporit la pieţe şi locuri de muncă.


Componentele proiectului și obiectivele specifice:

Dezvoltarea businessului agricol favorabil populaţiei sărace– de a oferi asistenţă tehnică, instruire şi suport la creşterea capitalului şi a veniturilor persoanelor sărace prin conectarea lor mai avantajoasă la lanţurile de produse agricole, în care Republica Moldova are un avantaj comparativ semnificativ şi care sunt conectate la pieţe naţionale şi internaţionale cu o cerere considerabil nesatisfăcută. Sub-componente a) Dezvoltarea Agriculturii Contractuale; b) Dezvoltarea Agriculturii de Conservare; c) Dezvoltarea Fondului de Capital pentru businessul agricol.

Servicii financiare rurale- oferirea accesului pentru întreprinderile mici şi mijlocii din zonele rurale la servicii financiare acordate pe termen mediu şi lung. Sub-componente: a) Finanţarea de împrumuturi a investiţiilor ÎMM; b) Finanţarea de capital a investiţiilor ÎMM; c) Finanţarea de împrumuturi a investiţiilor tinerilor antreprenori; d) Micro-finanţarea investiţiilor agricole şi ne-agricole a întreprinderilor mici rurali prin Asociaţiile de Economii şi Împrumut.

Infrastructura rurală de scară mică– de a reduce constrângerile de infrastructură care limitează activitatea fermierilor mici, întreprinderilor de prelucrare agricolă şi antreprenorilor rurali non-agricoli ce investesc în afaceri în baza lanţurilor valorice de mărfuri şi servicii, prin acordarea granturilor competitive pentru investiţii în infrastructura publică.

Activităţi principale:

 • acordarea împrumuturilor pentru finanțarea întreprinderilor agricole din mediu rural;
 • acordarea granturilor competitive pentru finanțarea construcției obiectelor de infrastructură economică.

Beneficiari:

 • gospodăriile mici comerciale, procesatori şi alte întreprinderi mici şi mijlocii înregistrate sub orice formă organizatorico-juridica bazată pe proprietate privată şi încadrate în activităţile agricole;
 • tinerii săraci orientaţi comercial, care la momentul aplicării vor avea vârsta cuprinsă între 18 şi 30 ani;
 • micro-antreprenorii săraci, economic activi, membri ai AEÎ, care vor iniţia şi/sau dezvolta o afacere rurală, atât agricolă, cît şi neagricolă care vor genera venit;
 • grupuri de interes a fermierilor, asociaţii oficiale de producători, alte asociaţii, autorităţile locale.

Continuitate:

Mijloacele fondului acumulate în rezultatul rambursării creditelor directe acordate în cadrul proiectului vor fi utilizate pentru a asigura finanțarea continuă a întreprinderilor agricole eligibile în cadrul Proiectului și vor fi administrate de Directoratul Liniei de Credit de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.