Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFAD VIII)

Proiectul Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP) a fost lansat în 2021 cu o durată de implementare de 6 ani.

Scopul proiectului este de a stimula creșterea economică rurală pe scară largă și de a reduce sărăcia prin investiții complementare.

Costul total al proiectului constituie 50,5 mln USD, inclusiv 27,6 mln USD din surse externe:

  • 20,8 mln USD surse IFAD
  • 5,5 mln USD grant oferit de Fondul de adaptare.

Obiectivul proiectului este de a permite celor săraci din mediul rural, în special tinerii, femeile și micii fermieri, să își crească capacitatea de producție, rezistența la riscurile economice, de mediu și climatice și a asigura accesul acestora la piețe.

Componentele proiectului:

Componenta 1: Transformarea economică rezilientă

Sub-componenta 1.1. Fortificarea rezilienței climatice

Activitatea 1.1.1. Infrastructura rezistentă la schimbările de climă (CRI) – Subcomponenta este concepută pentru a sprijini investițiile în infrastructura rurală productivă, transformarea economică rurală rezilientă prin eliminarea blocajelor și consolidarea fermierilor mici  (până la 10 ha) și a afacerilor din zona rurală prin promovarea implementării tehnologiilor climatice inteligente. Tipurile de infrastructură  eligibile în cadrul acestei subcomponente vor include investițiile în infrastructuri publice, cum ar fi schemele de irigare micro și drumurile de acces ale satului (care leagă satul de zonele de producție și de gospodării), inclusiv poduri mici și facilități auxiliare.

Activitatea 1.1.2 Gestionarea adaptată la schimbările climatice a apelor în gospodăriile agricole – Fondul de Adaptare are drept obiectiv adaptarea micilor fermieri la schimbările climatice și securitatea alimentară, încurajând adoptarea unor tehnologii inteligente din punct de vedere climatic, inclusiv de economisire a apei, și fortificând capacitatea micilor fermieri în aplicarea practicilor agricole adaptabile la schimbările climatice

Sub-Componenta 1.2 Dezvoltarea Agribusiness-ului 

Activitatea 1.2.1 Consolidarea lanțurilor valorice pentru grupurile de producători– activitate va fi axată pe sporirea potențialului de agro-procesare și agroindustrie în zonele rurale, încurajând fermierii individuali să întreprindă acțiuni comune prin grupuri de producători, asociații de fermieri sau cooperative întru lansarea sa în activități de procesare și prelucrare a produselor agricole.

Activitatea 1.2.2 Consolidarea capacității tehnice MAIA

Componenta 2: Finanţarea antreprenoriatului

Sub-componenta 2.1. Credite destinate tinerilor și femeilor

Activitatea 2.1.1. Credite cu porțiune de grant pentru tineri și femei

Activitatea 2.1.2. Credite invesționale destinate microantreprenorilor 

Sub-componenta 2.2. Dezvoltarea sectorului de finanțare rurală

Activitatea 2.2.1. Consolidarea sectorului Asociațiilor de Economii și Împrumut

Activitatea 2.2.2. Consolidarea capacităților Asociațiilor de Economii și Împrumut

Activitatea 2.2.3. Consolidarea capacității Comisiei Naționale a Pieței Financiare

Activitatea 2.2.4 Mentorat pentru întreprinderi micro și mici.

Anticorupție! Ajută-ne să identificăm rapid orice faptă de corupție Zero toleranță față de corupție!!! Nu fi pasiv cînd ești expus la o situație sau o persoană încalcă valorile, regulile sau principiile IFAD. Informează-ne! V-a fost pus la dispoziție prin intermediul Politica IFAD cu privire la prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale, următoarele canale de raportare a oricărei suspiciuni sau îngrijorări pe care o aveți în legătură cu un posibil caz de corupție:  adresa de email: whistleblower@ucipifad.md