RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI)

IFAD VI, Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă, lansat în 2014 va fi implementat în Moldova până în anul 2020. Proiectul are un caracter național și este implemementat în toate localitățile Republicii Moldova, cu excepția or. Chișinău, or. Bălți și a Unităților Administrativ-Teritoriale din stînga Nistrului.

Buget programului IFAD VI (Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă) va constitui 26,08 mln USD:

 • Împrumut IFAD: 16,1 mln USD
 • Grant IFAD: 0,5 mln USD
 • Grant DANIDA: 5,22 mln USD
 • Grant GEF: 4,26 mln USD

Obiectivul programului este de a permite antreprenorilor săraci din mediul rural să-și sporească veniturile și să-și consolideze reziliența:

 • de a îmbunătăţi capacitatea de adaptare a agricultorilor la schimbările climatice
 • de a spori accesul populaţiei din mediul rural la credite, prin oferirea produselor financiare adecvate şi accesibile
 • de a spori productivitatea și competitivitatea, de a majora investițiile, de a îmbunătăți accesul la piață

Componentele programului:

Componenta I: Reziliența schimbărilor climatice și dezvoltarea lanțului valoric incluziv: Sunt acordate granturi pentru investițiile care vor spori capacitățile de adaptare a întreprinderilor agricole la schimbările climaterice, dar și granturi pentru dezvoltarea lanțurilor valorice susținute în cadrul programului în următoarele domenii: apicultura, legumicultura, producerea strugurilor de masa.

Granturi disponibile:

 Granturi pentru procurarea tehnicii agricole

 Granturi pentru dezvoltarea Infrastructurii

      Granturi pentru reabilitarea și înființarea fâșiilor de protecție forestiere/silvo-pomicole

      Granturi pentru reabilitarea și înființarea învelișurilor de ierburi

 

Componenta II. Finanțare rurală incluzivă și dezvoltarea capacităților: credite pentru finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii, granturi pentru tinerii antreprenori, împrumuturi pentru micro antreprenori, membrii Asociațiilor de Economii și Împrumut. Sunt finanțate afacerile agricole și neagricole (produsele destinate tinerilor antreprenori și micro-antreprenorilor).

Produse financiare disponibile:

Componenta ”Finanțarea tinerilor antreprenori” a fost finalizată cu succes – fondurile disponibile pentru finanțarea tinerilor antreprenori au fost epuizate.

       Credite și împrumuturi

Instruiri:

http://www.ucipifad.md/services/konsulitirovanie-i-tehnicheskaja-podderzhka/instruktazh-po-voprosam-kreditovanija/

 

Componenta III. Dezvoltarea infrastructurii economice pentru reziliență rurală și creștere

Scopul acestei componente constă în îmbunătăţirea condiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor agricole, generarea investiţiilor şi majorarea  veniturilor din activitatea economică din spaţiul rural prin dezvoltarea infrastructurii publice rurale cu caracter economic.

Granturi disponibile:

http://www.ucipifad.md/services/granturi/granturi_infrastructura/·     

 

Programul IFAD VI va oferi suport la reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică a mediului rural prin:

 • acordarea serviciilor de consultanţă şi suport la lansarea şi dezvoltarea afacerii;
 • facilitarea accesului la surse financiare;
 • creditarea în condiţii avantajoase a întreprinderilor rurale;
 • oferirea granturilor competitive;
 • dezvoltarea infrastructurii economice rurale;
 • servicii de asistenţă pentru implementarea sistemelor de management a calităţii şi certificare a produselor agricole;
 • promovarea inovațiilor tehnologice;
 • încurajarea și susținerea investițiilor Tinerilor Antreprenori.

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)