Дата выхода
Номер Категория Название
Дата окончания
Статус
Победитель
06 июль 2020 16:00
34/20 PRR Infrastructura ,,Extins 17.07.2020» Cerere de exprimare a interesului: Servicii de elaborare a Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele de infrastructură 17 июль 2020
16:00
Продлен
02 июль 2020 16:00
37/20 PRRECI Infrastructura Cerere de exprimare a interesului: Servicii de Consultanță – selectarea experților individuali-responsabili tehnici 09 июль 2020
17:00
Активный
17 июнь 2020 11:07
24/20 PRRECI GEF EXTINS: 23.06.20 Cerere de exprimare a interesului: Elaborarea și editarea publicațiilor în vederea promovării rezilienței sectorului agricol la schimbările climatice și organizarea instruirilor în domeniul reabilitării ecologice a terenurilor agricole şi domeniul zootehnic 23 июнь 2020
17:00
На рассмотрении
05 июнь 2020 16:18
30/20 PRRECI GEF Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii pentru elaborarea unui studiu al riscurilor și al efectelor negative asupra mediului ca urmare a activității sectorului zootehnic 19 июнь 2020
17:00
На рассмотрении
10 апр 2020 13:00
20/20 PRR ABDS »Extins 17.04.2020»Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii de consultanță pentru implementarea Proiectului pilot privind creșterea competitivității AEÎ 17 апр 2020
10:00
Закрыт
24 март 2020 0:00
19/20 PRR ABDS ”Extins 03.04.2020”Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii de consultanță pentru organizarea școlii de vară pentru tinerii fermieri ,,Smart Farmer School» 03 апр 2020
10:00
Закрыт
05 фев 2020 17:00
07/20 PRR Consultanță Cerere de exprimare a interesului: selectarea experților individuali, responsabili tehnici, pentru obiectele de infrastructura finantate din contul Programelor IFAD. 05 март 2020
17:00
Закрыт
- Leonid Turea (RT Saharna Nouă)
- Dumitru Baeșu (RT Grimăncăuți)
- Grigore Savca (RT
Horești)
30 янв 2020 10:00
76/19 PRR ASAP ,,Extins 10.02.2020» Selectarea responsabilului tehnic pentru supravegherea lucrărilor de reabilitarea și/sau înființare a plantațiilor forestiere şi la reabilitarea şi/sau înfiinţarea învelişurilor de ierburi. 10 фев 2020
16:30
Закрыт
PomiProConsult SRL
11 янв 2020 13:00
79/19 PRRECI Infrastructura ,,Extins 17.01.2020″ Selectarea responsabilului tehnic pentru supravegherea lucrărilor civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 0,25 km din s.Roșu, r-nul Cahul. 17 янв 2020
16:30
Закрыт
Gheorghe Balan
23 дек 2019 10:00
80/19 PRRECI Infrastructura ,,Extins 10.01.2020» Selectarea responsabilului tehnic pentru supravegherea lucrărilor civile privind construcția segmentului de drum din beton asfaltic cu lungimea de 0.93 km din s. Petreni, r-nul Drochia. 10 янв 2020
16:30
Закрыт
Nicolae Bîrnaz
15 ноя 2019 17:00
70/19 PRRECI M&E »Extins 20.11.2019» Cerere de exprimare a interesului: Servicii de colectare anuală a datelor de la beneficiarii Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă 20 ноя 2019
14:00
Закрыт
CIVIS AO
07 ноя 2019 16:30
73/19 PRR ASAP Cerere de exprimare a interesului: Servicii privind elaborarea studiului/lor expres a ofertei de piață pentru utilajele eligibile incluse în componenta de grant „Măsuri de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice, cu finanțare din Proiectul de Reziliență Rurală” 18 ноя 2019
16:30
Закрыт
Anulat
07 ноя 2019 16:00
72/19 PRRECI GEF Cerere de exprimare a interesului: Servicii privind elaborarea studiului analitic privind barierele și constrângerile cu care se confruntă autoritățile publice locale și întreprinderile agricole în vederea înființării/ reabilitării perdelelor forestiere de protecție /silvo-pomicole 18 ноя 2019
16:30
Закрыт
Anulat
28 окт 2019 11:30
67/19 PRRECI Infrastructura »Extins: 01.11.2019»Selectarea responsabilului tehnic pentru supravegherea lucrărilor civile privind construcția drumului din beton asfaltic/variantă albă cu lungimea de 1.96 km din s. Zîmbreni, r-nul Ialoveni 01 ноя 2019
16:30
Закрыт
Andrei Rusnac
16 окт 2019 16:00
60/19 PRR Infrastructura «Extins: 30.10.19″Cerere de exprimare a interesului: Servicii de elaborare a Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele de infrastructură depuse la concurs de grupurile-client pentru finanțare în 2020 (companii de consultanță) 30 окт 2019
16:00
Закрыт
Proconsulting SRL
16 окт 2019 14:00
61/19 PRRECI GEF »Extins 15.11.2019» Elaborarea și editarea a 8 publicații în vederea promovării rezilienței sectorului agricol la schimbările climatice (companii de consultanță). 06 ноя 2019
16:30
Закрыт
Anulat. Relansat în
cadrul
Licitației 24/20
PRRECI
16 окт 2019 14:00
55/19 PRRECI Infrastructura »Extins 21.10.2019» Selectarea responsabilului tehnic pentru supravegherea lucrărilor civile privind amenajarea pieței agricole din s. Taraclia, rl Căușeni 21 окт 2019
16:30
Закрыт
Grigore Savca
10 сен 2019 17:00
53/19 PRRECI Infrastructura ”Extins 20.09.2019”Selectarea responsabilului tehnic pentru supravegherea lucrărilor civile privind amenajarea pieței agricole, din s. Geamăna, raionul Anenii Noi 20 сен 2019
16:30
Закрыт
Andrei Rusnac
10 сен 2019 17:00
52/19 PRRECI Infrastructura ”Extins 20.09.2019”Selectarea responsabilului tehnic pentru supravegherea lucrărilor civile privind construcția drumului în variantă albă cu lungimea de 5,03 km din s. Sauca, r-nul Ocnița 20 сен 2019
16:30
Закрыт
Marin Trifailo
14 авг 2019 17:00
49/19 PRRECI GEF Cerere de exprimare a interesului: Servicii de efectuare a analizei economico-financiare a 4-5 pepiniere agrosilvice și elaborarea studiilor de pre-fezabilitate 28 авг 2019
17:00
Закрыт
Bizconcept
SRL
Дата выхода
Номер Категория Название
Дата окончания
Статус
Победитель
26 июнь 2020 14:00
35/20 PRRECI Строительные работы Invitație la concurs „Lucrări civile privind construcția drumului în variantă albă cu lungimea de 3,681 km din s. Bogzești, r-nul Telenești” 10 июль 2020
10:00
Активный
26 май 2020 15:00
Итерация 1
23/ 20 PRRECI GEF Extins: 25.06.2020 Invitaţie la licitaţie: Achiziționarea serviciilor de elaborare, imprimare a materialelor tipografice și personalizarea produselor promoționale 23 июнь 2020
10:00
На рассмотрении
26 май 2020 15:00
28/20 PRRECI GEF Invitație la licitație: Selectarea unui furnizor pentru procurarea unei Semănători pentru semănatul culturilor cerealiere în condițiile No-till pentru dotarea Școlii de cîmp pentru fermieri din s. Lucești, r-nul Cahul 24 июнь 2020
10:00
На рассмотрении
09 март 2020 14:00
02/20 PRRECI Строительные работы ,,Extins 19.03.2020»Invitație la concurs: lucrări civile privind amenajarea pieței agricole din satul Horești, raionul Ialoveni. 19 март 2020
10:00
Закрыт
Nisprofcon SRL
05 фев 2020 11:00
11/20 PRRECI Строительные работы Invitație la concurs: lucrări civile privind construcția drumului în variantă albă cu lungimea de 2,569 km din satul Sauca, raionul Ocnița 05 март 2020
10:00
Закрыт
SRL Magistrala-Nord
04 фев 2020 15:00
10/20 PRRECI Строительные работы Invitație la concurs: lucrări civile privind construcția drumului din beton/varianta albă cu lungimea de 2.2 km din satul Rădeni, raionul Strășeni 04 март 2020
10:00
Закрыт
SRL Solcoci Prim
29 янв 2020 13:00
06/20 PRR Строительные работы Invitație la concurs: lucrări civile privind construcția sistemului de irigare în s. Grimăncăuți, r-nul Briceni. 10 март 2020
10:00
Закрыт
SRL Capital
27 янв 2020 14:30
03/20 PRR Строительные работы Invitație la concurs: lucrări civile privind construcția sistemului de irigare în satul Saharna Nouă, raionul Rezina. 02 март 2020
10:00
Закрыт
SRL Termosistem
09 дек 2019 15:00
75/19 PRRECI Строительные работы ,,Extins 20.12.2019» Invitație la concurs: lucrări civile privind construcția segmentului de drum din beton asfaltic cu lungimea de 0.93 km din s. Petreni, r-nul Drochia. 20 дек 2019
10:00
Закрыт
S.A. ,,Drumuri
Rîșcani"
14 ноя 2019 17:00
74/19 PRRECI Строительные работы Invitație la concurs: lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 0,25 km din s.Roșu, r-nul Cahul 05 дек 2019
10:00
Закрыт
,,Constdrum''
SRL
16 окт 2019 16:00
56/19 PRRECI Строительные работы ”Extins 25.10.2019” Invitație la concurs: Construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă 25 окт 2019
10:00
Закрыт
Termosistem SRL
09 окт 2019 14:00
63/19 PRRECI Строительные работы Invitație la concurs: Construcția rețelei de aprovizionare cu apă potabilă cu lungimea de 4,6 km din s. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești. 23 окт 2019
10:00
Закрыт
Valdcongrup SRL
04 окт 2019 16:00
58/19 PRRECI Строительные работы Invitație la concurs: construcția drumului din beton asfaltic/variantă albă cu lungimea de 1.96 km din s. Zîmbreni, r-nul Ialoveni 22 окт 2019
10:00
Закрыт
Construm SRL
01 окт 2019 15:00
54/19 PRRECI Строительные работы «Extins 15.10.2019» Invitație la concurs: „Lucrări civile privind amenajarea pieței agricole din s. Taraclia, raionul Căușeni 15 окт 2019
10:00
Закрыт
ÎI Padureț
Alexandru
16 сен 2019 16:00
51/19 PRRECI Строительные работы ”Extins 23.09.19”Invitație la concurs: lucrări civile privind amenajarea pieței agricole din s. Geamăna, raionul Anenii Noi 23 сен 2019
10:00
Закрыт
Consit Pro
SRL
04 сен 2019 11:00
50/19 PRRECI Строительные работы ”Extins 13.09.19”Invitație la concurs: Lucrări civile privind construcția drumului în variantă albă cu lungimea de 5,03 km din s. Sauca, r-nul Ocnița 13 сен 2019
10:00
Закрыт
Anulat. Relansat în cadrul Licitației 11/20 PRRECI
03 сен 2019 11:00
48/19 PRRECI Goods ”Extins 13.09.2019”Invitație la concurs: Achiziționarea serviciilor de procurare a 5 unități de tehnică şi echipament agricol pentru dotarea Școlii de cîmp pentru fermieri din satul Chetrosu, raionul Drochia 13 сен 2019
10:00
Закрыт
Agropiese TGR
Grup SRL –
Lotul 1 și 2; Aprocomteh
SRL – Lotul 4;
Moldagrotehnica SA –
Lotul 5;
09 авг 2019 11:00
40/19 PRR Bunuri «Extins 16.08.2019» Invitație la concurs: Achiziționarea serviciilor de procurare a unui autoturism destinat necesităților curente ale UCIP IFAD 16 авг 2019
10:00
Закрыт
Pacific
Motors
Moldova
SRL
05 авг 2019 11:00
37/19 PRRECI Строительные работы ”Extins 16.08.2019”Licitație publică privind procurarea lucrărilor civile pentru construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 0.788 km din s. Domulgeni, r-nul Florești 16 авг 2019
11:00
Закрыт
Dromas-
Cons
SRL
02 авг 2019 15:00
36/19 PRRECI Строительные работы ”Extins 16.08.2019” Licitație publică privind procurarea lucrărilor civile pentru: Construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă 16 авг 2019
10:00
Закрыт
Anulat.
Relansat
în cadrul
Licitației
56/19
PRRECI.