Руководства

În cadrul Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), au fost elaborate și publicate 3 ghiduri practice care vin în ajutorul potențialilor antreprenori care doresc să inițieze sau să dezvolte o afacere, să acceseze un credit, să mențină corect evidența veniturilor și cheltuielilor, etc. Ghidurile include informație, materiale, exemple și referințe relevante tematecii abordate, modificări/ajustări a legislației, care vor servi drept suport utilizatorului de ghid.