RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Servicii

Creditare

Granturi

Consultanță și asistență tehnică

Programul IFAD VI are drept obiectiv de a permite antreprenorilor din mediul rural să-și sporească veniturile și să-și consolideze reziliența:

 • de a îmbunătăţi capacitateade adaptare a agricultorilor la schimbările climatice
 • de a spori accesul populaţiei din mediul rural la credite, prin oferirea produselor financiare accesibile
 • de a spori productivitatea și competitivitatea, de a majora investițiile, de a îmbunătăți accesul la piață

Aceste obiective vor fi implementate prin intermediul a trei componente:

 • Componenta I: Reziliența schimbărilor climatice și dezvoltarea lanțului valoric incluziv
 • Componenta II: Finanțare rurală incluzivă și dezvoltarea capacităților prin:
 • Componenta III: Dezvoltarea infrastructurii economice pentru reziliență rurală și creștere

Prin intermediul serviciilor prestate, Programul IFAD VI oferă suport la reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică a mediului rural prin:

 • acordarea serviciilor de consultanţă şi suport la lansarea şi dezvoltarea afacerii;
 • facilitarea accesului la surse financiare;
 • creditarea în condiţii avantajoase a întreprinderilor rurale;
 • oferirea granturilor competitive;
 • dezvoltarea infrastructurii economice rurale;
 • promovarea inovațiilor tehnologice;
 • încurajarea și susținerea investițiilor Tinerilor Antreprenori.

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)