RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Grant pentru crearea unui laborator de analize agrochimice

BENEFICIARI ȘI CRITERII DE ELIGIBILITATE
În calitate de beneficiar a granturilor pentru crearea laboratorului agrochimic de analize a solului și plantelor pot fi:

  • Întreprinderi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, private sau/și de stat din zonele rurale și urbane care în prezent oferă servicii de analiză a solului, inclusiv și din orașele Chișinău și Bălți;
  • Institute/stațiuni de cercetare agricolă;
  • Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
  • Colegii agricole, școli de profil;
  • Alte instituții de cercetare din domeniul agriculturii, agriculturii conservative (AC) sau agriculturii ecologice (AE).

Nu sunt eligibile întreprinderile mixte cu capital străin.
Criterii de eligibilitate pentru selectare:
·         Persoană juridică înregistrată în RM ce oferă servicii de analiză a solului, apei, plantelor.
·         Să dețină spații pentru  laborator, conectate la surse de energie electrică, apă potabilă, canalizare etc.;
·         Să posede cel puțin 3 ani experiență de prestare a   serviciilor similare;
·         Să posede personal calificat în domeniul analizei chimice a solului, apei și plantelor;
·         Să mențină evidență contabilă conform standardelor naționale a tuturor tranzacțiilor și operațiunilor financiare;
·         Să asigure o co-finanțare în valoare bănească de cel puțin 100% la suma grantului acordat de UCIP-IFAD;
·         Să demonstreze lipsa datoriilor față de bugetul public;
·         Să posede un bilanț contabil pozitiv pentru fiecare an din ultimii 3 ani;
·         Să posede documente confirmative a dreptului de proprietate asupra construcțiilor destinate pentru laborator.

SUMA GRANTULUI: suma grantului nu va depăși 95.000,00 dolari SUA, contribuția beneficiarului fiind de cel puțin  100% la suma acordată de UCIP-IFAD.
Grantul va fi acordat pentru procurarea echipamentelor și utilajelor destinate analizei solului, apei și plantelor, precum și echipamente pentru prelevarea probelor, pentru echipamente portabile pentru analiza expres în cîmp.
Beneficiarul va contribui cu surse financiare pentru investiții la procurarea echipamentului nou, construcția și reparația încăperilor pentru laborator.  

CONDIȚIILE DE PREZENTARE A PACHETULUI DE DOCUMENTE:

  • Setul de documente descris mai sus  se depune în original și copie, fiecare sigilate în plicuri separate (total 3 plicuri) şi toate împreună prezentate în plic comun, la fel sigilat. Pe toate plicurile (2+1) va fi indicată denumirea ofertantului, persoana și telefonul de contact, adresa de e-mail și denumirea concursului la care se aplică.
  • Oferta va fi  prezentată la adresa UCIP-IFAD: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303, pînă la data de   16 ianuarie   2017, ora 10:00 pînă la data de   31 ianuarie 2017, ora 10:00
  • Ofertele incomplete și cele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la concurs.

Pentru mai multe detalii Vă rugăm să consultați:

 Termeni de referință
Anexe 

·                UCIP-IFAD este în drept de a anula licitația în orice etapă de concurs din motivul imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a ofertelor la cerințele stabilite în documentele de licitație sau alte motive justificate
·                Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email: office@ifad.md


Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)