RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Granturi pentru produsele forestiere nelemnoase

Grant de finanțare pentru lanțurile valorice a micilor producători în producerea și comercializarea produselor de plante complimentare din perdelele forestiere de protecție

Scop: Dezvoltarea lanțurilor valorice a micilor producători în producerea și comercializarea produselor de plante complimentare din perdelele forestiere de protecție ca și un produs secundar a lucrărilor de reabilitare. Reabilitarea perdelelor forestiere de protecție oferă o oportunitate interesantă de dezvoltare preliminară a lanțurilor valorice bazată pe o serie de produse obținute în urma utilizării unor specii complimentare de plante medicinale și aromatice, fructe de pădure, miere.

Suma disponibilă: până la 20 000 USD/beneficiar

Introducere

Reabilitarea perdelelor forestiere de protecție oferă o oportunitate interesantă de a dezvolta lanțurile valorice bazate pe o serie de produse obținute în urma utilizării unor specii complimentare de plante medicinale și aromatice, fructe de pădure, miere. Investițiile adecvate vor fi disponibile pentru consolidarea capacităților micilor producători, și procurarea materialelor și echipamentelor  necesare pentru prelucrarea produselor (de exemplu, dispozitive de curățare și uscare, unități mici de distilare).

Criterii de eligibilitate pentru selectarea beneficiarilor

Programul va oferi asistență tehnică și granturi de finanțare producătorilor individuali sau grupurilor de producători. Asistența tehnică va fi asigurată pentru dezvoltarea: (i) producerii și comercializării Produselor Forestiere Nelemnoase (PFN), activităților de instruire, studii de vizită, evaluarea oportunităților de piață a PFN.

Pentru echipamentele necesare la producerea, recoltarea și/sau transformarea PFN-lor beneficiarii granturilor de finanțare trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

  • Să posede certificat de înregistrare și care dețin activitate agricolă conectată lanțului valoric și producerii PFN-lor;
  • Să dețină o activitate de îndrumător a lanțului valoric (procesator, distribuitor, etc.) în zonele rurale ale Republicii Moldova, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți;
  • Să posede experiență de cel puțin 2 ani în domeniul producerii agricole sau 3 ani în domeniul de procesare, distribuire sau comercializare a PFN;
  • Să posede documente care atestă că întreprinderea deține în proprietate sau arendă pe un termen de lungă durată perdele forestiere de protecție sau plantații forestiere din care se colectează PFN (nu se referă la îndurmătorii lanțului valoric);
  • Să asigure o co-finanțare în valoare bănească de cel puțin 50% din costul total al echipamentului;
  • Să  confirme angajamentul de a servi ca îndrumător a lanțului valoric pentru PFN (se referă pentru îndrumătorii lanțului valoric);

Cerințe pentru finanțare

Pentru ajutorarea părților interesate, programul va oferi sprijin financiar printr-un grant de 50% (de până la 20.000 dolari) la cel puțin trei câștigători de proiect (cumpărător-producător sau producător de PFN) pentru procurarea echipamentelor inovatoare de producție intensivă, post recoltare (sortare, ambalare, pre-răcire și depozitare), doar în cazul în care rezultatele pot fi demonstrate în sezonul de producție imediat următor (creștere considerabilă a cantității și calității producției).

Detalii despre procedura de aplicare vor fi disponibile în viitorul apropiat.


Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)