RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Facilități fiscale

Programul Rural de Reziliență Economico-Climarică Incluzivă este inclus în lista împrumuturilor şi granturilor, acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA, aprobată prin Hotărârea Guvemului Republicii Moldova Nr. 246 din  08.04.2010.

Conform acestei Hotărîri, pentru importurile și livrările de mărfuri (lucrări, servicii) destinate implimentării Programului se oferă următoarele facilități:

-          Aplicarea cotei TVA „Zero”, scutirea de plata taxei vamale și a taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale pentru importuri de bunuri (inclusiv lucrări și servicii)

Beneficiarul prezintă la UCIP-IFAD, prin intermediul poștei electronice sau personal pe suport de hîrtie, copia documentelor eliberate de către furnizor care confirmă efectuarea tranzacției (documente de plată: facturi, cont de plată), și în baza cărora urmează să se efectueze procedurile de devamare. Pe copia documentelor respective trebuie să fie aplicată ștampila beneficiarului Programului (importatorul).

UCIP-IFAD, în baza solicitării beneficiarului, a documentelor de plată și a dosarului de credit primit de la bancă, întocmește o scrisoare în adresa Biroului Vamal care confirmă că costurile bunurilor importate vor fi acoperite din resursele Programului și că aceste bunuri urmează a fi scutite de plata taxei vamale și a taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale.

-          Aplicarea cotei „Zero” TVA  la livrările pe teritoriul țării a bunurilor (inclusiv lucrări și servicii)

În baza contractului de vînzare-cumpărare încheiat între beneficiarul Programului și furnizor, după debursarea sumei conform Acordului individual de împrumut încheiat cu banca, UCIP-IFAD, la solicitarea clientului eliberează o scrisoare care confirmă că clientul respectiv beneficiază de resurse financiare care cad sub prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08.04.2010.

Pentru a putea primi scrisoarea de confirmare din partea UCIP-IFAD, în contractul de vînzare-cumpărare a bunurilor /contractul de prestări servicii, este stipulat expres că bunurile/serviciile vor fi livrate la cota TVA „Zero”.


Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)