Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) este o unitate creată de către Guvernul Republicii Moldova pentru implementarea programelor Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD).

 

Componentele Programelor IFAD sunt implementate în conformitate cu procedurile stabilite și aprobate de către IFAD de comun acord cu Guvernul Republicii Moldova.

 

UCIP IFAD este responsabilă pentru administrarea, implementarea și monitorizarea activităților Programelor, precum și coordonarea activităților cu instituțiile și organizațiile participante la implementarea Programelor.

Parteneri

Vezi toți