Aplicația AgriBusiness

Aplicație de evidență a veniturilor și cheltuielilor

Aplicația AgriBusiness este aplicație web de administrare a bugetului pentru microantreprenori, care are drept scop conștientizarea micilor fermieri și tinerilor antreprenori a importanței evidenței veniturilor și cheltuielilor, planificării și administrării bugetului personal și antreprenorial pentru luarea unor decizii financiare și drept urmare, oferirea unui instrument practic pentru planificarea și administrarea bugetului.