Tipuri de întreprinderi finanțate

Credite pentru Întreprinderi mici și mijlocii IFAD VII

Activități eligibile

 • Producerea, depozitarea, sortarea, prelucrarea, procesarea și ambalarea producției agricole vegetale și animaliere
 • Servicii pentru agricultură; prestarea serviciilor și lucrărilor aferente domeniului agricol
 • Înființarea și întreținerea plantațiilor multianuale
 • Agroturismul rural

Suma maximă a creditului

250 000 dolari SUA

(maxim 75% din valoarea totală a proiectului investiţional)

Beneficiari eligibili

Întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în aria Proiectului

Contribuția beneficiarului

Min. 25 % din valoarea totală a proiectului investițional

Termenul creditului

până la 8 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani.

Valuta creditului

MDL, USD, EURO (în conformitate cu regulamentul BNM)

 

Credite pentru tineri antreprenori IFAD VII

Activități eligibile

activități agricole și non-agricole generatoare de venituri

Suma maximă a creditului

100 000 dolari SUA

(maxim 90 % din valoarea totală a proiectului investiţional)

Beneficiari eligibili

tinerii antreprenori care dețin cota de participare în capitalul întreprinderii de cel puțin 50%, au vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani și îșidesfășoară activitatea în aria de implementare a Proiectului.

Contribuția beneficiarului

Min. 10 % din valoarea totală a proiectului investițional

Termenul creditului

până la 8 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani.

Valuta creditului

MDL, USD, EURO (în conformitate cu regulamentul BNM)

Credite pentru microantreprenori IFAD VII

Activități eligibile

activități agricole și non-agricole generatoare de venituri

Suma maximă a împrumutului

300 000 MDL

Beneficiari eligibili

Microantreprenorii din mediul rural, inclusiv persoane fizice şi întreprinzători individuali (GŢ, ÎI)

Contribuția beneficiarului

Min. 10 % din valoarea totală a proiectului investițional

Termenul creditului

până la 5 ani, inclusiv perioada de grație de până la 2 ani.

Valuta creditului

MDL

Credite cu porțiune de grant pentru micro antreprenoare IFAD VII

Activități eligibile

Activități agricole de producere primară

Activități conexe agriculturii

Valoarea și limitele pachetului financiar (credit+grant)

600 000 MDL

(Până la suma de 175. 000 MDL se aplică proporția 80/20)

Beneficiari eligibili

 • Femei micro antreprenoare, cetățene ale Republicii Moldova, care au înregistrată și își desfășoară activitatea antreprenorială (sub orice formă organizatorică-juridică) în Aria de implementare a Proiectului pilot

Contribuția beneficiarului

Cel puțin 5 % din costul total al investiției, exprimat în numerar.

Termenul creditului

Până la 5 ani, inclusiv perioada de grație până la 2 ani.

Termenul de rambursare a creditului va corespunde cu termenul de recuperare a investiției.

Valuta creditului

MDL

Credite pentru Întreprinderi Micro și Mici (IFAD VIII)

Activități eligibile

 • Producerea, depozitarea, sortarea, prelucrarea, procesarea și ambalarea producției agricole vegetale și animaliere
 • Servicii pentru agricultură; prestarea serviciilor și lucrărilor aferente domeniului agricol
 • Înființarea și întreținerea plantațiilor multianuale
 • Agroturismul rural
 • Altele conexe activităților agricole.

Suma maximă a creditului

100 000 EUR

  (maxim 90% din valoarea totală a proiectului investițional)

Beneficiari eligibili

 • Întreprinderile micro și mici care își desfășoară activitatea în aria Proiectului
 • Suprafața totală a terenurilor deținute și/sau arendate de toți fondatorii solicitantului și toate entitățile fondatorilor, nu va depăși 10 hectare.

Contribuția beneficiarului

Min. 10 % din valoarea totală a proiectului investițional

Termenul creditului

până la 8 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani.

Valuta creditului

MDL, EURO (în conformitate cu regulamentul BNM)

Credite cu porțiune de grant condiționat pentru tineri și femei (IFAD VIII)

Activități eligibile

  • Producerea, recoltarea și depozitarea producției agricole vegetale;
  • Zootehnia, inclusiv achiziționarea animalelor de prăsilă, echipamentelor și utilajelor;
  • Sortarea, procesarea și ambalarea produselor agricole;
  • Construcția de depozite de păstrare și depozite frigorifice pentru produse agricole;
  • Agroturism;
  • Altele conexe activităților agricole.

  Suma maximă a pachetului financiar

  1 000 000 MDL

  Suma porțiunii de credit – maxim 680 000 MDL

  Suma porțiunii de grant – maxim 320 000 MDL

  Beneficiari eligibili

  • Întreprinderile deținute și administrate de tineri până la 40 de ani și/sau femei;
  • suprafața totală a terenurilor deținute și/sau arendate de toți membrii/ fondatorii solicitantului și toate entitățile fondatorilor/ membrilor, nu va depăși 10 hectare;
  • se conformează criteriilor stabilite în Legea nr. 179 din 21 iulie 2016 pentru întreprinderile micro.

  Contribuția beneficiarului

  Min. 10 % din valoarea totală a proiectului investițional

  Termenul creditului

  până la 8 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani

  Valuta creditului

  MDL, EURO

Procedura de creditare

Pasul 1

Solicitantul de credit studiază condițiile şi termenii de acordare a creditelor din cadrul Programului: criteriile de eligibilitate a beneficiarilor şi a activităților finanțate, suma maximă a creditului, termenii creditului, perioada de grație, etc.

Pasul 2

Solicitantul se adresează la una din băncile participante la implementarea Programului IFAD pentru a aplica la contractarea creditului.
Banca va face o analiză preliminară asupra eligibilității acestuia și va consulta potențialul beneficiar despre documentele necesare de a fi prezentate pentru dosarul de credit.
Lista instituțiilor financiare participante

Pasul 3

Solicitantul de credit pregătește dosarul conform cerințelor băncii. Lista de documente incluse în dosar este solicitată de la bancă.

Pasul 4

Solicitantul de credit elaborează planul de afaceri cu asistența companiilor de consultanță acreditate de UCIP IFAD sau în mod individual. Pentru anumite categorii de beneficiari, UCIP IFAD acoperă parțial costurile acestei activități doar în cazul elaborării planului de afaceri de către companiile de consultanță acreditate. În cazul elaborării planului de afaceri în mod individual, acesta trebuie să conțină informația necesară pentru evaluarea dosarului de către banca comercială şi UCIP IFAD (conform modelului).
Model plan de afaceri 

Prentru creditele în sumă de până la 1 mil. MDL – planul de afaceri nu este obligatoriu

Compania de consultanță acreditată pentru elaborarea planurilor de afaceri în cadrul Proiectului IFAD VII, femei antreprenoare

Compania de consultanta acreditata pentru implementarea programului de mentorat (incl. pregarirea planului de afaceri) în cadrul Proiectului TRTP, femei și tineri antreprenori.

Pasul 5

Solicitantul de credit prezintă dosarul la Bancă. Banca evaluează dosarul solicitantului de credit şi, dacă toate condițiile sunt respectate, aprobă cererea pentru finanțare și apelează la UCIP IFAD pentru resurse.

Pasul 6

UCIP IFAD examinează dosarul şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile Programului IFAD, debursează resursele către bancă.

Pasul 7

Banca debursează resursele către solicitantul de credit.