Tipuri de întreprinderi finanțate

Întreprinderi mici și mijlocii IFAD VII

Activități eligibile

  • Producerea, depozitarea, sortarea, prelucrarea, procesarea și ambalarea producției agricole vegetale și animaliere
  • Servicii pentru agricultură; prestarea serviciilor și lucrărilor aferente domeniului agricol
  • Înființarea și întreținerea plantațiilor multianuale
  • Agroturismul rural

Suma maximă a creditului

250 000 dolari SUA

(maxim 75% din valoarea totală a proiectului investiţional)

Beneficiari eligibili

Întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în aria Proiectului

Contribuția beneficiarului

Min. 25 % din valoarea totală a proiectului investițional

Termenul creditului

până la 8 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani.

Valuta creditului

MDL, USD, EURO (în conformitate cu regulamentul BNM)

 

Tineri antreprenori IFAD VII

Activități eligibile

activități agricole și non-agricole generatoare de venituri

Suma maximă a creditului

100 000 dolari SUA

(maxim 90 % din valoarea totală a proiectului investiţional)

Beneficiari eligibili

tinerii antreprenori care dețin cota de participare în capitalul întreprinderii de cel puțin 50%, au vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani și îșidesfășoară activitatea în aria de implementare a Proiectului.

Contribuția beneficiarului

Min. 10 % din valoarea totală a proiectului investițional

Termenul creditului

până la 8 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani.

Valuta creditului

MDL, USD, EURO (în conformitate cu regulamentul BNM)

Micro-antreprenori IFAD VI

Activități eligibile

activități agricole și non-agricole generatoare de venituri

Suma maximă a împrumutului

300 000 MDL

Beneficiari eligibili

Microantreprenorii din mediul rural, inclusiv persoane fizice şi întreprinzători individuali (GŢ, ÎI)

Contribuția beneficiarului

Min. 10 % din valoarea totală a proiectului investițional

Termenul creditului

până la 5 ani, inclusiv perioada de grație de până la 2 ani.

Valuta creditului

MDL

 Întreprinderi mici și mijlocii IFAD VI

Activități eligibile

activități agricole generatoare de venituri

Suma maximă a creditului

150 000 dolari SUA

(maxim 75% din valoarea totală a proiectului investiţional)

Beneficiari eligibili

Întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în aria Proiectului

Contribuția beneficiarului

Min. 25 % din valoarea totală a proiectului investițional

Termenul creditului

până la 5 ani (≤ 2ani) – activităţi de producere, procesare;
până la 8 ani (≤ 4ani) – înfiinţarea plantaţiilor multianuale

Valuta creditului

MDL, USD, EURO (în conformitate cu regulamentul BNM)

Procedura de creditare

Pasul 1

Solicitantul de credit studiază condițiile şi termenii de acordare a creditelor din cadrul Programului: criteriile de eligibilitate a beneficiarilor şi a activităților finanțate, suma maximă a creditului, termenii creditului, perioada de grație, etc.

Pasul 2

Solicitantul se adresează la una din băncile participante la implementarea Programului IFAD pentru a aplica la contractarea creditului.
Banca va face o analiză preliminară asupra eligibilității acestuia și va consulta potențialul beneficiar despre documentele necesare de a fi prezentate pentru dosarul de credit.
Lista instituțiilor financiare participante

Pasul 3

Solicitantul de credit pregătește dosarul conform cerințelor băncii. Lista de documente incluse în dosar este solicitată de la bancă.

Pasul 4

Solicitantul de credit elaborează planul de afaceri cu asistența companiilor de consultanță acreditate de UCIP-IFAD sau în mod individual. Pentru tinerii antreprenori, UCIP-IFAD acoperă parțial costurile acestei activități doar în cazul elaborării planului de afaceri de către companiile de consultanță acreditate. În cazul elaborării planului de afaceri în mod individual, acesta trebuie să conțină informația necesară pentru evaluarea dosarului de către banca comercială şi UCIP-IFAD (conform modelului).
Model plan de afaceri 

Prentru creditele în sumă de până la 1 mil. MDL – planul de afaceri nu este obligatoriu

Lista companiilor de consultanță acreditate pentru elaborarea planurilor de afaceri

Pasul 5

Solicitantul de credit prezintă dosarul la Bancă. Banca evaluează dosarul solicitantului de credit şi, dacă toate condițiile sunt respectate, aprobă cererea pentru finanțare și apelează la UCIP IFAD pentru resurse.

Pasul 6

UCIP-IFAD examinează dosarul şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile Programului IFAD, debursează resursele către bancă.

Pasul 7

Banca debursează resursele către solicitantul de credit.