Release date
Number Category Title
Closing Date
Status
The winner
12 jan 2021 10:00
66/20 PRR ASAP “Extins 25.01.202” Selectarea consultantului individual în scopul acordării asistenței Proiectului la evaluarea și expertizarea tehnicii agricole privind corespunderea cu cerințele sistemului de agricultură conservativă și ecologică 25 jan 2021
10:00
Extended
12 jan 2021 10:00
67/20 PRR ASAP “Extins 25.01.202” Selectarea consultantului individual în scopul acordării asistenței Proiectului la evaluarea și expertizarea echipamentului de producere a energiei regenerabile (panouri fotovoltaice și colectoare solare) în zona de producere 25 jan 2021
10:00
Extended
12 jan 2021 10:00
68/20 PRR ASAP “Extins 25.01.202” Selectarea consultantului individual în scopul acordării asistenței Proiectului la evaluarea și expertizarea echipamentului la implementarea tehnologiilor de irigare micro-presurizată 25 jan 2021
10:00
Extended
12 jan 2021 10:00
69/20 PRR ASAP “Extins 25.01.2021” Selectarea consultantului individual în scopul acordării asistenței Proiectului la evaluarea și expertizarea sistemelor de plasă anti-grindină și plasă pentru umbrire 25 jan 2021
10:00
Extended
04 jan 2021 11:00
63/20 PRR ABDS “Extins 11.01.2021” Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii de consultanță pentru acordarea asistenței la elaborarea planurilor de afaceri solicitanților de finanțare din cadrul Programelor IFAD 11 jan 2021
10:00
Under consideration
04 jan 2021 10:00
56/20 PRRECI GEF “Extins 11.01.2021” Cerere de exprimare a interesului: Servicii pentru evaluarea activității a 9 școli de câmp pentru fermieri în domeniul agriculturii conservative și a unei scoli de câmp pentru fermieri în domeniul agriculturii ecologice, elaborarea publicațiilor și organizarea unei conferințe în domeniul agriculturii conservative 11 jan 2021
17:00
Under consideration
26 oct 2020 15:00
55/20 PRR Infrastructura “Extins 05.11.2020″Cerere de exprimare a interesului pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele de infrastructură depuse la concurs de grupurile-client pentru finanțare în 2021 05 nov 2020
10:00
Closed
21 oct 2020 12:00
52/20 PRRECI GEF “Extins 28.10.2020” Cerere de exprimare a interesului: Selectarea Specialistului în domeniul agriculturii pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a sectorului de irigare 2021 – 2030. 28 oct 2020
10:00
Closed
Viorel Gherciu
21 oct 2020 12:00
51/20 PRRECI GEF “Extins 28.10.2020″Cerere de exprimare a interesului: Selectarea Liderul echipei de experți pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a sectorului de irigare 2021 – 2030. 28 oct 2020
10:00
Closed
Vasile Bumacov
28 sep 2020 9:00
38/20 PRRECI GEF *Extins 02.10.2020*Cerere de exprimare a interesului: Servicii pentru evaluarea activității a 9 școli de câmp pentru fermieri în domeniul agriculturii conservative și a unei școli de câmp pentru fermieri în domeniul agriculturii ecologice 02 oct 2020
10:00
Closed
Anulat. Relansat în
cadrul Licitației
56/20 PRRECI
17 sep 2020 15:00
48/20 PRR ASAP “Extins 28.09.2020″Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii în scopul acordării asistenței Proiectul de Reziliență Rurală (PRR – IFAD VII) la evaluarea și expertizarea echipamentelor/tehnicii agricole privind corespunderea cu cerințele și parametrii tehnici stabiliți în Manualul operațional. 28 sep 2020
10:00
Closed
Anulat
11 sep 2020 18:00
49/20 PRRECI GEF Cerere de exprimare a interesului Servicii pentru elaborarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice și identificarea opțiunilor de atenuare a acestora în ramurile sectorului agricol în vederea integrării în activitatea UCIP IFAD 25 sep 2020
17:00
Closed
03 sep 2020 14:00
47/20 PRR Infrastructura Cerere de exprimare a interesului: Servicii de Consultanță – selectarea experților individuali-responsabili tehnici 10 sep 2020
10:00
Closed
07 aug 2020 17:00
Iteration 1
45/20 PRR ASAP *Extended 10.09.2020* Selection of Individual consultant for development of Exit Strategy on Rural Resilience Project (RRP) 21 aug 2020
10:00
Closed
Igor Gorasov
27 jul 2020 14:00
31/20 PRRECI GEF “Extins 10.08.2020” Selectarea unei companii pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 2021 – 2030 10 aug 2020
9:00
Closed
06 jul 2020 16:00
34/20 PRR Infrastructura ,,Extins 17.07.2020” Cerere de exprimare a interesului: Servicii de elaborare a Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele de infrastructură 17 jul 2020
16:00
Closed
Federația a
Agricultorilor din
Moldova
02 jul 2020 16:00
37/20 PRRECI Infrastructura Cerere de exprimare a interesului: Servicii de Consultanță – selectarea experților individuali-responsabili tehnici 09 jul 2020
17:00
Closed
Anulat
17 jun 2020 11:07
24/20 PRRECI GEF EXTINS: 23.06.20 Cerere de exprimare a interesului: Elaborarea și editarea publicațiilor în vederea promovării rezilienței sectorului agricol la schimbările climatice și organizarea instruirilor în domeniul reabilitării ecologice a terenurilor agricole şi domeniul zootehnic 23 jun 2020
17:00
Closed
Agenţia Naţională de Dezvoltare
Rurală (ACSA)
05 jun 2020 16:18
30/20 PRRECI GEF Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii pentru elaborarea unui studiu al riscurilor și al efectelor negative asupra mediului ca urmare a activității sectorului zootehnic 19 jun 2020
17:00
Closed
Agenţia Naţională de Dezvoltare
Rurală (ACSA)
10 apr 2020 13:00
Iteration 2
20/20 PRR ABDS ”Extins 17.04.2020”Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii de consultanță pentru implementarea Proiectului pilot privind creșterea competitivității AEÎ 17 apr 2020
10:00
Closed
Proconsulting SRL
Release date
Number Category Title
Closing Date
Status
The winner
15 jan 2021 15:00
13/20 PRR ABDS Invitație la licitație Selectarea prestatorului de servicii la elaborarea, imprimarea materialelor tipografice și sisteme de prezentare a informaţiei 29 jan 2021
10:00
Active
22 dec 2020 10:00
65/20 PRR ABDS Cerere de exprimare a interesului: Selectarea prestatorului de servicii pentru asistență în organizarea training-urilor de educație financiară 06 jan 2021
10:00
Under consideration
17 dec 2020 10:00
62/20 PRR ABDS Invitație la licitație Selectarea prestatorului de servicii pentru prestarea unui spectru larg de servicii publicitare 31 dec 2020
10:00
Under consideration
01 dec 2020 11:00
53/20 PRRECI GEF “Extins – Loturile: 1,2 – 08.12.2020” Invitație la licitație „Selectarea furnizorilor pentru procurarea echipamentului la dotarea a 4 centre de colectare și procesare a produselor forestiere nelemnoase, din cadrul întreprinderilor G.Ț. Ygrick – Group, SRL Făguraș de Aur, SRL Regina Naturii și G.Ț. Dumitru Chitoragă în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI)” 08 dec 2020
10:00
Closed
30 oct 2020 10:00
57/20 ABDS Invitație la licitație: Selectarea prestatorului de servicii pentru elaborarea unei aplicații web de administrare a bugetului pentru microantreprenori 16 nov 2020
10:00
Closed
01 oct 2020 10:00
46/20 PRR Civil works “Extins 12.10.2020” Invitație la concurs: Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1,67 km din s.Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei 12 oct 2020
10:00
Closed
22 sep 2020 12:00
50/20 PRRECI GEF “Extins – LOTUL 4 – 01.10.2020” Invitație la licitație „Selectarea furnizorilor pentru procurarea tehnicii/echipamentului agricol la dotarea a 4 Pepiniere Pilot (PP) şi a unei Şcoli de Cîmp pentru Fermieri (ŞCF) în domeniul agriculturii conservative selectate în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI)” 01 oct 2020
10:00
Closed
Agropiese TGR Grup SRL (Lotul I, Art. 1.1; Lotul II, Art. 2.2, Lotul V, Art. 5.1 și 5.2) Agrofermotech SRL (Lotul II, Art. 2.1; Lotul III, Art. 3.1, Lotul IV, Art. 4.1) Aprocomteh SRL (Lotul II, Art. 2.3 și 2.4) Agrosan Tehno SRL (Lotul V, Art. 5.2)
26 jun 2020 14:00
35/20 PRRECI Civil works Invitație la concurs „Lucrări civile privind construcția drumului în variantă albă cu lungimea de 3,681 km din s. Bogzești, r-nul Telenești” 10 jul 2020
10:00
Closed
Anulat
26 may 2020 15:00
Iteration 1
23/ 20 PRRECI GEF Extins: 25.06.2020 Invitaţie la licitaţie: Achiziționarea serviciilor de elaborare, imprimare a materialelor tipografice și personalizarea produselor promoționale 23 jun 2020
10:00
Closed
Bons Office SRL
26 may 2020 15:00
28/20 PRRECI GEF Invitație la licitație: Selectarea unui furnizor pentru procurarea unei Semănători pentru semănatul culturilor cerealiere în condițiile No-till pentru dotarea Școlii de cîmp pentru fermieri din s. Lucești, r-nul Cahul 24 jun 2020
10:00
Closed
Anulat. Relansat în
cadrul Licitației
50/20 PRRECI
09 mar 2020 14:00
02/20 PRRECI Civil works ,,Extins 19.03.2020”Invitație la concurs: lucrări civile privind amenajarea pieței agricole din satul Horești, raionul Ialoveni. 19 mar 2020
10:00
Closed
Nisprofcon SRL
05 feb 2020 11:00
11/20 PRRECI Civil works Invitație la concurs: lucrări civile privind construcția drumului în variantă albă cu lungimea de 2,569 km din satul Sauca, raionul Ocnița 05 mar 2020
10:00
Closed
SRL Magistrala-Nord
04 feb 2020 15:00
10/20 PRRECI Civil works Invitație la concurs: lucrări civile privind construcția drumului din beton/varianta albă cu lungimea de 2.2 km din satul Rădeni, raionul Strășeni 04 mar 2020
10:00
Closed
SRL Solcoci Prim
29 jan 2020 13:00
06/20 PRR Civil works Invitație la concurs: lucrări civile privind construcția sistemului de irigare în s. Grimăncăuți, r-nul Briceni. 10 mar 2020
10:00
Closed
SRL Capital
27 jan 2020 14:30
03/20 PRR Civil works Invitație la concurs: lucrări civile privind construcția sistemului de irigare în satul Saharna Nouă, raionul Rezina. 02 mar 2020
10:00
Closed
SRL Termosistem
09 dec 2019 15:00
75/19 PRRECI Civil works ,,Extins 20.12.2019” Invitație la concurs: lucrări civile privind construcția segmentului de drum din beton asfaltic cu lungimea de 0.93 km din s. Petreni, r-nul Drochia. 20 dec 2019
10:00
Closed
S.A. ,,Drumuri
Rîșcani"
14 nov 2019 17:00
74/19 PRRECI Civil works Invitație la concurs: lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 0,25 km din s.Roșu, r-nul Cahul 05 dec 2019
10:00
Closed
,,Constdrum''
SRL
16 oct 2019 16:00
56/19 PRRECI Civil engineering works ”Extins 25.10.2019” Invitație la concurs: Construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă 25 oct 2019
10:00
Closed
Termosistem SRL
09 oct 2019 14:00
63/19 PRRECI Civil engineering works Invitație la concurs: Construcția rețelei de aprovizionare cu apă potabilă cu lungimea de 4,6 km din s. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești. 23 oct 2019
10:00
Closed
Valdcongrup SRL
04 oct 2019 16:00
58/19 PRRECI Civil works Invitație la concurs: construcția drumului din beton asfaltic/variantă albă cu lungimea de 1.96 km din s. Zîmbreni, r-nul Ialoveni 22 oct 2019
10:00
Closed
Construm SRL