Invitaţie la sesiunea de informare și consultanță (furnizori autorizați de echipament de procesare )

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) invită furnizorii autorizați de echipament de procesare la sesiunea de informare și consultanță pre-licitație „Dotarea a  4 centre de colectare și procesare a produselor forestiere nelemnoase, din cadrul întreprinderilor G.Ț. Ygrick – Group, SRL Făguraș de Aur, SRL Regina Naturii și G.Ț. Dumitru Chitoragă în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI)”.

Scopul sesiunii este consolidarea concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil necesar valorificării tuturor furnizorilor tehnicii agricole de pe piață, îmbunătățirea calității și eligibilității ofertelor care vor fi depuse prin stabilirea unui diapazon cît mai larg al specificațiilor tehnice, în corespundere cu oferta de piață și necesitățile beneficiarilor, familiarizarea potențialilor ofertanți cu reglementările IFAD privind achizițiile publice de bunuri și servicii.

 În cadrul sesiunii vor fi consultate și analizate următoarele categorii de tehnică și utilaj agricol care urmează a fi procurate:

  • utilaj automat pentru fasonarea și ambalarea produselor curgătoare uscate în vrac;
  • utilaj de procesare a semințelor la rece și producerea uleiurilor (nuci, migdale, cătină, in, dovleac, altele);
  • linie profesională de extragere a mierii;
  • topitor de ceară cu separator de miere;
  • utilaj automat de umplere și închidere caserole cu produse vâscoase;
  • mașină specializata pentru spălarea plantelor medicinale;
  • mașină de împachetare a plantelor în pliculețe;

 Consultarea cu reprezentanții companiilor ce sunt interesate să manifeste interesul pentru participarea la licitația în cauză va fi organizată în format on-line, la data de 06 Octombrie 2020, ora 10:00.

Menționăm că în cadrul sesiunii de informare și consultanță vor fi abordate doar aspectele privind partea tehnică a documentației de achiziție nu și aspectele care țin de fundamentarea prețului ofertei.

Înregistrările se fac în baza unei solicitări în formă liberă transmise pe adresa de e-mail: procurement@ucupifad.md până la 06 Octombrie 2020, ora 09:45.

Sesiunea de informare se va desfășura în limba română prin intermediul aplicației Zoom pe care o puteți descărca gratuit aici: https://zoom.us/download. Pentru a participa la ședință este necesar  acces la  calculator sau telefon mobil cu conexiune la Internet, cameră web și microfon.

 Ulterior, companiile înregistrate vor recepționa modalitatea de acces prin expedierea link–lui Zoom.