INVITAȚIE

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) invită companiile de consultanță interesate la sesiunea de informare și consultanță „Identificarea prestatorilor de servicii (companii de consultanță) pentru #evaluarea activității a 9 școli de câmp pentru fermieri în domeniul agriculturii conservative și a unei scoli de câmp pentru fermieri în domeniul agriculturii ecologice și #elaborarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice și identificarea opțiunilor de atenuare a acestora în ramurile sectorului agricol în vederea integrării în activitatea UCIP IFAD”.

Scopul sesiunii este consolidarea concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil necesar valorificării tuturor actorilor de pe piață, îmbunătățirea calității și eligibilității Scrisorilor de exprimare a interesului și ofertelor, identificarea prestatorilor de servicii de consultanță eligibili în corespundere cu oferta de piață, familiarizarea potențialilor ofertanți cu reglementările IFAD privind achizițiile publice de servicii de consultanță.

 În cadrul sesiunii vor fi consultate și analizate cererile pentru exprimarea interesului la licitațiile UCIP IFAD, despre care puteți identifica mai multe detalii aici:

  1. Licitația 38/20 PRRECI: http://www.ucipifad.md/achizitii/cerere-de-exprimare-a-interesului-servicii-pentru-evaluarea-activitatii-a-9-scoli-de-camp-pentru-fermieri-in-domeniul-agriculturii-conservative-si-a-unei-scoli-de-camp-pentru-fermieri-in-domeniul-agr/
  2. Licitația 49/20 PRRECI: http://www.ucipifad.md/achizitii/cerere-de-exprimare-a-interesului-servicii-pentru-elaborarea-masurilor-de-adaptare-la-schimbarile-climatice-si-identificarea-optiunilor-de-atenuare-a-acestora-in-ramurile-sectorului-agricol-in-vederea/

 Consultarea cu reprezentanții companiilor ce sunt interesate să manifeste interesul pentru participarea la licitațiile în cauză va fi organizată în format on-line, la data de 16 Septembrie 2020, ora 13:00.

Menționăm că în cadrul sesiunii de informare și consultanță vor fi abordate doar aspectele privind partea tehnică a documentației de achiziție nu și aspectele care țin de fundamentarea prețului ofertei.

Înregistrările se fac în baza unei solicitări în formă liberă transmise pe adresa de e-mail: procurement@ucupifad.md pînă la 16 septembrie 2020, ora 12:00

Sesiunea de informare se va desfășura în limba română prin intermediul aplicației Zoom pe care o puteți descărca gratuit aici: https://zoom.us/download. Pentru a participa la ședință este necesar  acces la  calculator sau telefon mobil cu conexiune la Internet, cameră web și microfon.

 Ulterior, companiile înregistrate vor recepționa modalitatea de acces prin expedierea link–lui Zoom.