UCIP IFAD lansează un proiect pilot privind creșterea competitivității Asociațiilor de Economii și Împrumut

Sectorul AEÎ joacă un rol important în extinderea accesului la finanțare pentru micro antreprenorii şi familiile cu venituri mici din zonele rurale, oferind produse financiare accesibile și condiții flexibile membrilor săi.

UCIP IFAD mereu a susţinut dezvoltarea sectorului Asociațiilor de Economii și Împrumut (AEÎ), iar în ultimii 5 ani a oferit suport pentru organizarea training-urilor naționale și internaționale pentru angajații AEÎ, a finanțat crearea sistemului informațional de prezentare a situațiilor financiare în format electronic către Comisia Naţională a Pieţei Financiare, cât şi elaborarea de alte studii şi legislații pentru fortificarea sectorului AEÎ.

Sectorul AEÎ, care este parte componentă a pieței financiare nebancare, înregistrează ritmuri constante de creștere în ultimii ani. Totodată, deși au prezență mare în teritoriu, AEÎ dispun de un potențial enorm, dar nevalorificat, iar produsele oferite de AEÎ nu sunt întotdeauna competitive și pot face față concurenței organizațiilor de creditare nebancare.

În acest context, UCIP IFAD a lansat un proiect ce vizează creșterea competitivității AEÎ ca instituție financiară pe piața R. Moldovei și are drept obiectiv creșterea eficienței și credibilității AEÎ pentru a oferi servicii financiare de înaltă calitate populației din mediul rural.

Implementarea proiectului va fi realizată de către compania ProConsulting, care are experiență de 17 ani în acordarea serviciilor de consultanță în management, marketing, finanțe și investiții, servicii/politici publice, juridică, servicii de evaluare și a implementat cu succes diferite proiecte atât pentru instituții financiare internaționale (IFAD, UNDP, USAID ș.a.), cât și companii locale.

„Datorită proiectului lansat, de către UCIP IFAD, AEÎ se vor alinia organizațiilor de creditare non-bancară prezente pe piață. Beneficiari ai proiectului sunt AEÎ de categoria B. Vom lucra pe toate componentele de business, începând de la guvernanța cooperativă și până la marketing și vânzări, gestiunea portofoliului de credite și riscului de credite. Astfel, instituțiile vor lansa produse competitive pe piață”, susține Anatol Palade, directorul ProConsulting, partener de implementare.

Proiectul pilot va fi realizat timp de 1 an, perioadă în care compania ProConsulting va oferi asistență individuală pentru 10 AEÎ, care vor fi selectate în bază de concurs din cele 64 AEÎ de categoria B înregistrate.

Rezultatele așteptate constau în identificarea oportunităților de dezvoltare pentru AEÎ şi soluțiile privind extinderea pieței şi categoriilor de clienți, dar și diversificarea portofoliului de servicii şi produse financiare. Totodată, în cadrul proiectului, la etapa inițială, va fi realizat un studiu amplu pentru a determina necesitățile AEÎ.

În urma implementării proiectului, va fi îmbunătățită calitatea serviciilor prestate de AEÎ pe piața Republicii Moldova, iar mai multe afaceri din mediul rural vor putea beneficia de suport pentru dezvoltare.

 

Agrobiznes