Granturi pentru reabilitarea și înființarea plantațiilor de perdele de protecție forestiere/silvo-pomicole

Concursul pentru selectarea beneficarilor de granturi pentru reabilitarea și înființarea plantațiilor de perdele de protecție forestiere/silvo-pomicole a fost încheiat.