Agricultura conservativă – modalitate durabilă de gestiune și dezvoltare a agriculturii în contextul rezilienței climatice în Republica Moldova

Un instrument absolut necesar pentru promovarea sistemului conservativ de agricultură este crearea unei Asociații de profil, care va informa și susține fermierii ce decid să implementeze agricultura conservativă. Or, lipsa unei asociații în domeniul face imposibilă reprezentarea / lobarea intereselor sistemului de agricultură conservativă și realizarea mai multor scopuri propuse și vociferate de către cercetători, fermieri.

Această opinie a fost expusă de directorul UCIP IFAD, Victor Roșca, în cadrul Conferinței internaționale „Agricultura conservativă – modalitate durabilă de gestiune și dezvoltare a agriculturii în contextul rezilienței climaterice în Republica Moldova”.

Evenimentul a adunat peste 110 de producători agricoli din diferite zone ale republicii, care au împărtășit din experiența acumulată pe parcursul mai multor ani de practicare a agriculturii conservative, inclusiv au menționat despre problemele și impedimentele cu care s-au confruntat.

Victor Roșca a susținut că Conferința a fost organizată în cadrul activității „Elaborarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice și identificarea opțiunilor de atenuare a acestora în ramurile sectorului agricol în vederea integrării în activitatea UCIP IFAD”, implementată de către SRL „Inspiro Consulting” și finanțată de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD).

„Evenimentul reprezintă etapa finală a mai multor activități desfășurate pe parcursul anilor în care au fost organizate zeci de instruiri, zile a câmpului, vizite de studiu, au fost elaborate publicații. Considerăm că, urmare a acțiunilor desfășurate am reușit să schițăm mai multe recomandări ce ar ajuta la respectarea principiilor agriculturii conservative. Cred că, ar fi necesară o conlucrare mai bună dintre sectorul științific și cel de producere. Ceea ce s-a realizat până acum nu este suficient, au fost activități menite să atragă interesul fermierilor. La fel, este nevoie de revizuit sistemul de finanțare și susținere a cercetărilor care vor elabora standarde tehnologice, iar doritorii de a aplica agricultura conservativă vor trebui să respecte aceste norme. Alături de misiunea IFAD, vom susține elaborarea unui studiu în care să fie incluse date despre suprafețele pe care se practică agricultura conservativă. Cu părere de rău, nimeni nu dispune de date despre câte gospodării, câte ha sunt prelucrate No-Till sau Mini-Till, inclusiv în ce raioane. Considerăm că există un număr destul de mare de fermieri care au deja o experiență, cunosc mai multe detalii despre agricultura conservativă. Lipsa unei asociații în domeniul agriculturii conservative face imposibilă realizarea mai multor scopuri propuse”.

Directorul UCIP IFAD a amintit că, misiunea savanților este de a-i ajuta pe producătorii agricoli să treacă de la tehnologii convenționale la tehnologii mai eficiente, mai puțin costisitoare, ce stau la baza agriculturii conservative.

Vasile Șarban, Șef Direcția Politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine vegetală din cadrul MADRM, a explicat că deși de câteva decenii, încercăm să facem agricultură se dovedește că mai mult dăunăm resursei de bază din agricultură – solul.

Aceasta nu este influențată doar de activitatea agenților economici, dar și de diferite politici elaborate de către stat. Cu părere de rău, nu putem respecta un asolament, nu putem păstra solul ca să nu erodeze, menține un procent bun de umiditate productivă în sol și moștenind acea tehnologie de cultivare a solului prin afânarea adâncă, nu realizăm că a venit momentul să trecem la o altă etapă, care să ne aducă succes. Spre mare regret, a fost abandonată în ultimii ani cercetarea, învățământul. Ne-am transformat în exportatori foarte buni de cereale, dar acest lucru este regretabil. O problemă majoră o reprezintă faptul că, în mare parte pământul care este arendat de către agenții economici, care nu poartă o responsabilitate față de calitatea solului. Cred că a venit timpul să trecem la o altă tehnologie de prelucrare, care este mult mai inofensivă pentru mediu, sol și mult mai rentabilă pentru agentul economic”.

Vasile Șarban a adăugat că anul 2020 a fost unul foarte complicat, îndeosebi din cauza secetei, dar unul bun pentru a conștientiza că nu mai putem continua cu practicile pe care le respectăm de ani de zile.

Agricultura conservativă se bazează pe trei piloni de bază: minimizarea lucrărilor și trecerilor pe teren, acoperirea terenurilor cu substrat de resturi vegetale și păstrarea unui asolament decent.

Ghenadie Boincean, doctor habilitat, a insistat pe ideea că sistemul conservativ de agricultură este unul cuprinzător, iar schimbările sistemice din cadrul acestuia sunt orientate nu doar spre obținerea nivelului înalt de producție, dar în primul rând, spre restabilirea fertilității solului.

Schimbările climatice influențează în mod direct și indirect asupra sectorului agrar. Prin respectarea asolamentului, fertilizarea organică, minimalizarea lucrării solului agricultorii pot acorda servicii sistemice sociale. Agricultura are nevoie de schimbări sistemice, dar nu doar de cele tehnologice, iată de ce este important să vorbim despre un sistem de agricultură conservativă, dintre care lucrarea solului este o parte componentă a sistemului dat”.

Prin intermediul programelor și proiectelor implementate și planificate spre realizare, UCIP IFAD și-a propus elaborarea și integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice și stabilirea opțiunilor de atenuare a schimbărilor climatice în domeniile de asistență oferite producătorilor agricoli și autorităților publice locale.

29 martie 2021

30 martie 2021

Agrobiznes