Invitaţie la sesiunea de informare și consultanță on-line pre-licitație „Dotarea cu tehnică și echipament agricol a 4 pepiniere agrosilvice și a unei școli de cîmp pentru fermieri”

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) invită furnizorii autorizați de tehnică și echipament agricol naționali la sesiunea de informare și consultanță pre-licitație „Dotarea cu tehnică și echipament agricol a 4 pepiniere agrosilvice și a unei școli de cîmp pentru fermieri”.

Scopul sesiunii este consolidarea concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil necesar valorificării tuturor furnizorilor tehnicii agricole de pe piață, îmbunătățirea calității și eligibilității ofertelor care vor fi depuse prin stabilirea unui diapazon cît mai larg al specificațiilor tehnice, în corespundere cu oferta de piață și necesitățile beneficiarilor, familiarizarea potențialilor ofertanți cu reglementările IFAD privind achizițiile publice de bunuri și servicii.

 În cadrul sesiunii vor fi consultate și analizate următoarele categorii de tehnică și utilaj agricol care urmează a fi procurate:

  • Tractor de 90-95 c.p;
  • Grapă cu discuri;
  • Mașină de udat – cisternă;
  • Remorcă pentru tractor;
  • Încărcător frontal;
  • Semănătoare pentru culturi cerealiere și leguminoase în sistemul de agricultură convenţională;
  • Semănătoare pentru culturi cerealiere în sistemul de agricultură conservativă (No-till);
  • Dislocator de rînd cu brăzdare.

 Consultarea cu reprezentanții companiilor ce sunt interesați să depună dosare pentru participarea la licitații ulterioare va fi organizată în format on-line, la data de 11 August 2020, ora 09:30.

Menționăm că în cadrul sesiunii de informare și consultanță vor fi abordate doar aspectele privind partea tehnică a documentației de achiziție nu și aspectele care țin de fundamentarea prețului ofertei.

Înregistrările se fac în baza Formularelor (descarcă) de participare completate și transmise pe adresa de e-mail: procurement@ucipifad.md pînă la 10 august 2020, ora 17:00

Sesiunea de informare se va desfășura în limba română/rusă prin intermediul aplicației Zoom pe care o puteți descărca gratuit aici: https://zoom.us/download. Pentru a participa la ședință este necesar  acces la  calculator sau telefon mobil cu conexiune la Internet, cameră web și microfon.

 Ulterior, companiile înregistrate vor fi recepționa modalitatea de acces prin expedierea link–lui Zoom. Companiile care nu vor prezenta Formularele de participare completate integral nu vor fi admise la sesiune. La sesiune vor mai participa beneficiarii de granturi pentru pepiniere și reprezentanții UCIP IFAD, expertul în tehnică agricolă contractat de UCIP IFAD.