UCIP IFAD invită furnizorii autorizați de echipament agricol naționali la sesiunea de informare și consultanță pre-licitație „Dotarea cu 2 sere a unei pepiniere agrosilvice”

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) invită furnizorii autorizați de echipament agricol naționali la sesiunea de informare și consultanță pre-licitație „Dotarea cu 2 sere a unei pepiniere agrosilvice” în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI)”.

Scopul sesiunii este consolidarea concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil necesar valorificării tuturor furnizorilor de echipament agricol de pe piață, îmbunătățirea calității și eligibilității ofertelor care vor fi depuse prin stabilirea unui diapazon cît mai larg al specificațiilor tehnice, în corespundere cu oferta de piață și necesitățile beneficiarilor, familiarizarea potențialilor ofertanți cu reglementările IFAD privind achizițiile publice de bunuri și servicii.

 În cadrul sesiunii vor fi consultate și analizate următoarele categorii de tehnică și utilaj agricol care urmează a fi procurate:

-Construcții de seră (2 module), în cadrul Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură „Tighina”.

 Consultarea cu reprezentanții companiilor ce sunt interesate să manifeste interesul pentru participarea la licitația în cauză va fi organizată în format on-line, la data de 13 Ianuarie 2021, ora 13:00.

Menționăm că în cadrul sesiunii de informare și consultanță vor fi abordate doar aspectele privind partea tehnică a documentației de achiziție nu și aspectele care țin de fundamentarea prețului ofertei.

Înregistrările se fac în baza unei solicitări în formă liberă transmise pe adresa de e-mail: procurement@ucupifad.md pînă la 13 Ianuarie 2021, ora 12:45.

Sesiunea de informare se va desfășura în limba română prin intermediul aplicației Zoom pe care o puteți descărca gratuit aici: https://zoom.us/download. Pentru a participa la ședință este necesar  acces la  calculator sau telefon mobil cu conexiune la Internet, cameră web și microfon.

 Ulterior, companiile înregistrate pe baza emailurilor de solicitare vor recepționa modalitatea de acces prin expedierea link–lui Zoom.