Granturi pentru reabilitarea/înființarea perdelelor de protecție, plantațiilor agrosilvice și a fâșiilor riverane de protecție a apelor

Concursul pentru selectarea beneficarilor de granturi pentru reabilitarea și înființarea plantațiilor  de protecție, plantațiilor agrosilvice și a fâșiilor riverane de protecție a apelor a fost încheiat.