UCIP IFAD aniversează 20 de ani de activitate!

Începând cu anul 2000 şi până în prezent, Guvernul Republicii Moldova a semnat șapte acorduri de finanţare cu Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă.

La moment, portofoliul valorificat al IFAD în Republica Moldova constituie circa 95.3 milioane dolari SUA, incluzând următoarele programe:

 I  Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici (2001-2005)

II  Proiectul de Revitalizare a Agriculturii (2006-2013)

III Programul de Dezvoltare a Afacerilor Rurale (2006- 2010)

IV Programul de Servicii Financiare Rurale şi Marketing (2009- 2014)

V Proiectul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltare a Businessului Agricol (2011- 2016)

VI Programul Rural de Reziliență Economico-climatică Incluzivă (în derulare din August 2014 până în martie 2021)

VII Proiectul de Reziliență Rurală (în derulare din August 2017 până în August 2023)

Scopul programelor IFAD implementate în Republica Moldova este de a reduce nivelul sărăciei în mediul rural prin: crearea de condiţii favorabile pentru majorarea veniturilor celor mai săraci membri ai societăţii rurale, asigurarea accesului sporit la pieţe de desfacere, crearea noilor locuri de muncă,  adaptarea producătorilor agricoli la schimbările climaterice, stimularea creşterii activităţilor agricole strategice şi de afaceri în mediul rural.

Activitățile implementate în cadrul programelor sunt orientate spre susţinerea următoarelor domenii:

 • Oferirea serviciilor financiare rurale (credite pe termen mediu şi lung) pentru dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv micii antreprenori rurali finanţaţi prin intermediul Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor; Tot aici se includ si creditele cu porțiune de 40% grant destinate tinerilor antreprenori cu vârsta de până la 35 ani ce au decis să lanseze/extindă afaceri in mediul rural.
 • Dezvoltarea infrastructurii economice rurale, prin acordarea granturilor competitive pentru a fi investite în construcția şi/sau reabilitarea obiectelor de infrastructura publică cu caracter economic;
 • Dezvoltarea lanțurilor valorice agricole, prin oferirea suportului atât informațional cât și financiar la dezvoltarea integrată a acestora;
 • Oferirea asistenței tehnice (asistenta la elaborarea planului de afaceri, consultanta) şi organizarea instruirilor.
 • Dezvoltarea agriculturii contractuale;
 • Promovarea tehnologiilor conservative de lucrare a solului;
 • Promovarea activităților ce sporesc reziliența față de schimbările climaterice;

Pe parcursul a  20 ani de investiții a fondurilor IFAD în Republica Moldova au fost obținute un șir de rezultate:

4 976 credite și împrumuturi debursate în valoare totală de 81,79 milioane USD, dintre care 905 credite acordate tinerilor antreprenori, 1051 credite pentru IMM-uri și 3020 de împrumuturi pentru membrii asociațiilor de economii și împrumut;

20 mii de locuri de munca noi create;

 105 proiecte de infrastructura economică rurală au fost construite și/sau reabilitate în localitățile Republicii Moldova, dintre care:

 • 56 segmente de drum cu o lungime de 61,37 km;
 • 2 piețe agricole;
 • 29 sisteme de irigare cu o suprafață de 7920 ha;
 • 15 rețele de alimentare cu apă potabilă cu lungimea de 54 km;
 • 3 sisteme de alimentare cu gaz cu lungimea de 8,84 km.

11 școli de cîmp create pentru instruirea în domeniul agriculturii conservative;

peste 3 mii de producători agricoli au fost familiarizaţi și instruiți în domeniul aplicării tehnologiilor conservative de lucrare a solului;

213 granturi acordate din fondurile GEF și ASAP pentru adaptarea producătorilor agricoli la schimbările climaterice (echipament agricol specific aplicării tehnologiilor conservative de lucrare a solului, înființarea/reabilitarea fișiilor de protecție, înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi, stații meteorologice, panouri solare, etc.).

În cei 20 de ani de implementare şi afirmare UCIP IFAD a demonstrat, că proiectele implementate în țara noastră au contribuit esențial la schimbările din zonele rurale, susținând  astfel zeci de antrepenori ca să-și găsească rostul acasă și mai multă populație rurală  să dispună de condiții de viață mai decente.

Şirul activităţilor însă nu se opreşte la cele realizate în perioada anilor 2000-2020, iar succesele obţinute în proiectele precedente vor avea continuitate prin noi intervenţii şi noi istorii de succes.