23 de milioane de dolari investiți în reziliența rurală din Republica Moldova: IFAD și-a prezentat rezultatele proiectului

Pe parcursul a șapte ani de implementare a Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII), agricultorii din întreaga țară au beneficiat de un suport în valoare de circa 23 de milioane de dolari, fonduri direcționate, în special, în vederea sporirii rezilienței întreprinderilor agricole vulnerabile față de efectele schimbărilor climatice, precum și a segmentelor sărace ale populației din zonele rurale. Infuzia financiară a IFAD a atras investiții din partea beneficiarilor, Guvernului Republicii Moldova și instituțiilor financiare partenere de circa 16,7 milioane dolari.

Miercuri, 27 martie 2024, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD în Moldova, a prezentat rezultatele Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII), implementat din anul 2017.

În cadrul proiectului, peste 55 000 de gospodării sau peste 155 000 de persoane au beneficiat de suport financiar și asistență tehnică. Din totalul creditelor și granturilor acordate pe parcursul proiectului, activitățile de producere au constituit 52% și au fost focusate pe următoarele sectoare agricole: horticultura, zootehnia, apicultura, agrofitotehnia. Astfel, a fost acordat suport financiar și asistență tehnică agricultorilor pentru procurarea utilajului agricol, achiziționarea sistemelor de irigare, dotarea cu echipament și utilaje a fermelor zootehnice, dar și procurarea utilajului pentru extragerea și procesarea mierii. Activitățile post-recoltare au constituit 42 la sută, iar asta a presupus oferirea suportului în sortarea, procesarea și păstrarea produselor agricole la rece, dar și achiziționarea panourilor fotovoltaice. Activitățile non-agricole în cadrul proiectului, care au constituit 6 %, au fost focusate spre dezvoltarea agroturismului și procurarea mașinilor de cusut pentru croitorie în cadrul suportului acordat femeilor antreprenoare.

Iurie Ușurelu, director UCIP IFAD: „Prin intermediul acestui proiect au fost construite 8 segmente de drum, 7 sisteme de irigare care vor asigura irigarea a 487 de hectare de pământ pentru 34 de întreprinderi agricole, construite și reabilitate 4 lacuri de acumulare a apei. Totodată, 270 de fermieri au obținut granturi pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor agricole la schimbările climatice. În același timp, 170 de femei micro-antreprenoare au accesat granturi pentru dezvoltarea afacerilor agricole. Un alt aspect important din acest proiect a fost direcționat pentru susținerea înființării a 456 de ha de plantații forestiere și a 67 ha de învelișuri de ierburi. Proiectul a vizat și consolidarea capacităților de gestiune eficientă a afacerilor agricole instruind, în acest sens, circa 1900 de persoane”.

Implementarea cu succes și performanțele realizării proiectelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) în Republica Moldova au fost finanțate de către doi donatori: IFAD și Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători (Fondul ASAP).

Samir Bejaoui, reprezentant de țară IFAD, a evidențiat contribuția proiectului la îmbunătățirea bunăstării populației rurale și reducerea sărăciei în Republica Moldova. El a mulțumit participanților la conferință și a exprimat încrederea că impactul pozitiv al proiectului va continua să se resimtă în comunitățile rurale și după finalizarea sa: „Pe parcursul implementării sale, Proiectul de Reziliență Rurală s-a focusat să creeze un sector de afaceri agroalimentar competitiv restructurat și modernizat, care ar putea îmbunătăți condițiile de viață și de muncă în zonele rurale, și aceasta, reducând în același timp dependența de modelul de creștere bazat pe remitențe, care a fost un motor cheie în deceniul precedent. Contribuția la aceste obiective s-a concretizat prin cele 2 componente tehnice ale proiectului care au vizat ÎN PRIMUL rând îmbunătățirea capacității de adaptare a micilor fermieri și a întreprinderilor agricole, cu accent pe creșterea rezilienței prin investiții; și ÎN AL DOILEA rând, furnizarea de sprijin esențial pentru dezvoltarea întreprinderilor agricole printr-un acces mai bun la serviciile financiare și la piețe.”

În cadrul evenimentului au fost scoase în evidență realizările, provocările, lecțiile învățate pe parcursul implementării proiectului și impactul acestora asupra beneficiarilor din domeniul agricol.

Andrian Digolean, secretar de stat, MAIA: „Pe parcursul anilor, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD a valorificat un portofoliu considerabil de peste 142,3 milioane dolari, dintre care 23,5 milioane dolari au constituit surse financiare nerambursabile. Mecanismele de suport ale IFAD-ului au fost valorificate prin acordarea suportului producătorilor agricoli în crearea și dezvoltarea infrastructurii economice: piețe agricole, segmente de drumuri, dezvoltarea sistemelor de irigare, susținerea implementării tehnologiilor inovaționale în agricultură și, nu în ultimul rând, oferirea suportului în ghidarea și școlarizarea micilor producători. Astfel, în rezultatul acestor intervenții, au fost acordate peste 5 200 de credite preferențiale în valoare totală de circa 96 de milioane de dolari, dintre care 932 de credite au fost acordate tinerilor antreprenori, 1 140 pentru IMM-uri și circa 3 160 pentru micro-antreprenori. Totodată, au fost susținute Asociațiile de Economii și Împrumut, fiind considerate ca cea mai accesibilă sursă de finanțare pentru gospodăriile casnice. Conform evaluărilor primite din diferite surse, suportul IFAD-ului în Republica Moldova s-a reflectat atât în sporirea calitativă a producției agricole, cât și prin cele peste 20 mii de locuri de muncă create”.

Totodată, a fost prezentată platforma „Găsește finanțare” (finantare.maia.gov.md), dezvoltată de UCIP IFAD pentru antreprenorii din domeniul agricol. Antreprenorii pot utiliza platforma pentru a identifica opțiunile optime de finanțare și pentru a calcula costul investiției în funcție de necesitățile specifice ale afacerii lor. Platforma centralizează informațiile despre produsele financiare ale statului și proiectele de dezvoltare a agriculturii cu finanțare externă, inclusiv facilitățile fiscale și subvențiile acordate de Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Această platformă a fost transmisă spre gestiune Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

În anul 2017 a fost ratificat Acordul de finanțare dintre Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII). Obiectivele principalele ale proiectului au fost focusate spre acordarea asistenței la măsurile structurale aplicate în agricultură, reducerea sărăciei și fluxului de migrație din zona rurală, siguranța și securitatea alimentară, vulnerabilitatea la schimbările climaterice și sporirea competitivității.

Conferința în format video o puteți urmări: https://www.privesc.eu/Arhiva/105462/Conferinta-de-prezentare-a-rezultatelor-Proiectului-de-Rezilienta-Rurala–IFAD-VII-