Depunerea cererilor pentru obținerea granturilor la înființarea și/sau reabilitarea învelișurilor de ierburi a luat sfârşit.

La 31 mai 2020 a luat sfârșit depunerea cererilor pentru acordarea asistenţei financiare sub formă de grant pentru înfiinţarea/reabilitarea învelişurilor de ierburicare urmează a fi finanţată cu suportul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI) şi Proiectului de Reziliență Rurală (PRR).

Au fost recepționate 27 cereri, care urmează a fi evaluate în etapa de pre -calificare  de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD) conform condițiilor de înscriere la concurs.

Le dorim mult succes tuturor aplicanților!