Proiectul de Reziliență Rurală va acorda suport financiar grupurilor de femei

Proiectul de Reziliență Rurală va acorda suport financiar, grupurilor de femei, formate din cel puțin 5 membri, persoane fizice și/sau juridice conduse și compuse exclusiv de femei, care desfășoară activități în domeniul agricol (denumit grup client), care intenționează să lanseze/dezvolte o afacere în comun și va declara în scris intenția privind asistarea acestora la formarea/consolidarea grupului.

Valoarea maximă a grantului va fi 8.000 USD (max. 85% din valoarea bunurilor eligibile pentru grant), iar grupul va contribui cu cel puțin 15%.

Se estimează că circa 8 grupuri de femei vor beneficia de suport investițional cu element de grant în cadrul PRR. Pentru anul 2021 este planificat a fi finanțate 4 grupuri de femei, în limita fondurilor disponibile.

IMPORTANT: Asistența tehnică și granturile vor fi acordate către aplicanții care au acumulat cel mai mare scor, până la valorificarea completă a sumei prevăzute în bugetul anual .

Cererea de exprimare a interesului privind asistarea la formarea/consolidarea grupului  pentru accesarea granturilor destinate grupurilor de femei, completată conform Anexei se va depune la biroul UCIP IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303 sau trimisă electronic pe adresa de email: office@ucipifad.md până la termenul limită de aplicare: 22.06.2021, ora: 10:00.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail: ghenadie.sandu@ucipifad.md sau la telefonul 069269261