Proiectul de Revitalizare a Agriculturii (IFAD II)

Proiectul de Revitalizare a Agriculturii, cel de-al doilea proiect IFAD din Republica Moldova, a fost lansat în ianuarie 2006 cu o perioadă de implementare de 86 luni. Proiectul are un caracter naţional şi este implementat în toate localitatile Republicii Moldova, cu excepţia mun. Chişinău, mun.Bălţi și a Unităților Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului.

Bugetul proiectului:

  • 19.1 milioane dolari SUA – total,
  • 15.8 milioane dolari SUA – IFAD,
  • 0.4 milioane dolari SUA – Guvernul RM,
  • 2.8 milioane dolari SUA – beneficiarii
  • 0.5 milioane dolari SUA – instituțiile financiare participante

Perioada de implementare: 2006-2013

Scopul proiectuluide a contribui la eradicarea sărăciei în spaţiul rural prin revitalizarea agriculturii și anume prin finanţarea sectorului agricol primar şi a activităţilor aferente agriculturii, astfel creînd locuri noi de muncă şi generînd venit pentru populaţia din spaţiul rural.


Componentele proiectului și obiectivele specifice:

Dezvoltarea Participativă a Comunităţilor– de a oferi comunităţilor rurale, prin participarea în cadrul proiectului, posibilitatea de a-şi asuma responsabilitatea pentru revitalizarea economiilor administrate; şi de a acorda localităţilor rurale participante suport la dezvoltarea capacităţilor şi la stabilirea organizaţiilor viabile în scopul elaborării şi implementării programelor de dezvoltare a comunităţilor într-o manieră participativă.

Crearea capacităţilor instituţionale– de a susţine dezvoltarea capacităţilor necesare pentru introducerea unui proces de revitalizare participativ.

Investiţii economice în comunitate– finanţarea investiţiilor menite să intensifice şi să extindă producţia agricolă comercială, activităţile de prestare a serviciile agricole, prelucrare a produselor agricole în scopul creării locurilor de muncă productive şi generarea veniturilor.

Activităţi principaleAcordarea împrumuturilor preferenţiale agenților economici în valoare totală de pînă la 200 mii USD per localitate pe un termen de pînă la 15 ani. Totadată, 20% – 30% din valoarea împrumuturilor acordate constituie grant nerambursabil condiţionat.

BeneficiariÎntreprinderile rurale cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică bazată pe proprietate privată.

ContinuitateLa demararea proiectului a fost creat Fondul Circulant de Crediatre, administrat de Directoratul Liniei de Credit de pe lîngă Ministerul Finațelor al Republicii Moldova. Mijloacele fondului acumulate în rezultatul rambursării creditelor directe acordate în cadrul proiectului sunt utilizate pentru a asigura finanțarea continuă a întreprinderilor agricole eligibile în cadrul Proiectului.


Rezultate 2006-2011:

  • 133 de primării au beneficiat de suport financiar pentru elaborarea planului de dezvoltare a satului; în rezultat, 103 din acestea au fost finanţate;
  • în scopul dezvoltării capacităţilor instituţionale ale partenerilor de implementare a proiectului, pe parcursul întregii perioade de activitate au fost instruite peste 400 persoane, inclusiv antreprenori rurali, angajaţi ai băncilor comerciale, reprezentanţi ai companiilor de consultanţă şi reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
  • pentru dezvoltarea IMM au fost acordate 214 de împrumuturi unui număr de 549 de beneficiari, în valoare totală de 14 180 mii dolari SUA, avînd o distribuţie geografică în 30 raioane ale republicii; împrumuturile fiind debursate prin intermediul a 8 bănci comerciale. În rezultatul proiectelor investiționale finanțate au fost create 3 888 locuri noi de muncă.