UCIP IFAD aniversează 20 de ani de activitate!

Începând cu anul 2000 şi până în prezent, Guvernul Republicii Moldova a semnat șapte acorduri de finanţare cu Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă.

La moment, portofoliul valorificat al IFAD în Republica Moldova constituie circa 95.3 milioane dolari SUA, incluzând următoarele programe:

 I  Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici (2001-2005)

II  Proiectul de Revitalizare a Agriculturii (2006-2013)

III Programul de Dezvoltare a Afacerilor Rurale (2006- 2010)

IV Programul de Servicii Financiare Rurale şi Marketing (2009- 2014)

V  Proiectul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltare a Businessului Agricol (2011- 2016)

VI Programul Rural de Reziliență Economico-climatică Incluzivă (în derulare din August 2014 până în martie 2021)

VII Proiectul de Reziliență Rurală (în derulare din August 2017 până în August 2023)

Scopul programelor IFAD implementate în Republica Moldova este de a reduce nivelul sărăciei în mediul rural prin: crearea de condiţii favorabile pentru majorarea veniturilor celor mai săraci membri ai societăţii rurale, asigurarea accesului sporit la pieţe de desfacere, crearea noilor locuri de muncă,  adaptarea producătorilor agricoli la schimbările climaterice, stimularea creşterii activităţilor agricole strategice şi de afaceri în mediul rural.

Activitățile implementate în cadrul programelor sunt orientate spre susţinerea următoarelor domenii:

 • Oferirea serviciilor financiare rurale (credite pe termen mediu şi lung) pentru dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv micii antreprenori rurali finanţaţi prin intermediul Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor; Tot aici se includ si creditele cu porțiune de 40% grant destinate tinerilor antreprenori cu vârsta de până la 35 ani ce au decis să lanseze/extindă afaceri in mediul rural.
 • Dezvoltarea infrastructurii economice rurale, prin acordarea granturilor competitive pentru a fi investite în construcția şi/sau reabilitarea obiectelor de infrastructura publică cu caracter economic;
 • Dezvoltarea lanțurilor valorice agricole, prin oferirea suportului atât informațional cât și financiar la dezvoltarea integrată a acestora;
 • Oferirea asistenței tehnice (asistenta la elaborarea planului de afaceri, consultanta) şi organizarea instruirilor.
 • Dezvoltarea agriculturii contractuale;
 • Promovarea tehnologiilor conservative de lucrare a solului;
 • Promovarea activităților ce sporesc reziliența față de schimbările climaterice;

Pe parcursul a  20 ani de investiții a fondurilor IFAD în Republica Moldova au fost obținute un șir de rezultate:

4 976 credite și împrumuturi debursate în valoare totală de 81,79 milioane USD, dintre care 905 credite acordate tinerilor antreprenori, 1051 credite pentru IMM-uri și 3020 de împrumuturi pentru membrii asociațiilor de economii și împrumut;

20 mii de locuri de munca noi create;

 105 proiecte de infrastructura economică rurală au fost construite și/sau reabilitate în localitățile Republicii Moldova, dintre care:

 • 56 segmente de drum cu o lungime de 61,37 km;
 • 2 piețe agricole;
 • 29 sisteme de irigare cu o suprafață de 7920 ha;
 • 15 rețele de alimentare cu apă potabilă cu lungimea de 54 km;
 • 3 sisteme de alimentare cu gaz cu lungimea de 8,84 km.

11 școli de cîmp create pentru instruirea în domeniul agriculturii conservative;

peste 3 mii de producători agricoli au fost familiarizaţi și instruiți în domeniul aplicării tehnologiilor conservative de lucrare a solului;

213 granturi acordate din fondurile GEF și ASAP pentru adaptarea producătorilor agricoli la schimbările climaterice (echipament agricol specific aplicării tehnologiilor conservative de lucrare a solului, înființarea/reabilitarea fișiilor de protecție, înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi, stații meteorologice, panouri solare, etc.).

În cei 20 de ani de implementare şi afirmare UCIP IFAD a demonstrat, că proiectele implementate în țara noastră au contribuit esențial la schimbările din zonele rurale, susținând  astfel zeci de antrepenori ca să-și găsească rostul acasă și mai multă populație rurală  să dispună de condiții de viață mai decente.

Şirul activităţilor însă nu se opreşte la cele realizate în perioada anilor 2000-2020, iar succesele obţinute în proiectele precedente vor avea continuitate prin noi intervenţii şi noi istorii de succes.

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD VIII)

Membrii cabinetului de miniștri au aprobat astăzi, în ședință de Guvern, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării proiectului ,,Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFAD VIII)”.

Documentul a fost semnat pe 26 iunie 2020, la Chișinău, de ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și pe 30 iulie 2020, la Roma, de Președintele Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă.

„Obiectivul principal al Acordului rezidă în realizarea unui Proiect investițional cu finanțare din sursele IFAD în sumă de 18 939 000 Euro – credit pe termen lung și 5 537 415 dol. SUA – grant nerambursabil finanțat din Fondul de Adaptare, pentru o perioadă de șase ani”, a precizat ministrul Ion PERJU în cadrul ședinței.

Totodată, oficialul a subliniat că: „Finalitatea Acordului constă în disponibilitatea/oferirea unei finanțări ușor accesibile, acordată pe termen lung la condiții preferențiale, inclusiv cu elemente de grant – pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii și sectorului privat din zona rurală, cu accente sporite pe creșterea economică, dezvoltarea unor afaceri mai atractive, sporirea competitivității produselor agroalimentare și crearea a noi locuri de muncă”.

Administrarea şi implementarea nemijlocită a Acordului va fi efectuată de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD în Moldova, instituită prin HG nr. 980 din anul 2000 și care are stabilit un sistem robust de gestionare eficientă a proiectelor IFAD.

Notă: Prezentul Acord a fost elaborat în temeiul art. 86 din Constituţia Republicii Moldova şi în conformitate cu prevederile stipulate în Legea nr.595-XIV din 2019, privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Prima fermă de păsări din Moldova administrată cu telefonul mobil

Fermele avicole pot fi mecanizate şi automatizate. Un tânăr de la noi este unul dintre primii care și-a dezvoltat o afacere profitabilă, dar și modernă pe care o administrează direct de pe telefonul său mobil.

Chiar dacă se pare că este o istorie mai mult din țări dezvoltate, totuși Dumitru Gavriliță a demonstrat că se poate și în Republica Moldova. Originar din satul Sadova, raionul Călărași a pus pe roate o fermă de creștere a păsărilor pentru carne, dotată cu un sistem modern care calculează şi reglează cantitatea zilnică de mâncare şi apă, umiditatea aerului şi temperatura din interiorul halelor.

Totul a pornit de la faptul că încă din copilărie își petrecea timpul îngrijind de păsările pe care le creșteau părinții săi gestionând o fermă de pui.

„Fiind de mic antrenat în munca ce ține de creșterea păsărilor am deprins fiecare moment care trebuie realizat pentru a avea succes. Astfel, m-am îndrăgostit de această muncă și am decis să lansez o afacere anume în acest sector. Nu am studii în domeniul agricol, am urmat doar anumite cursuri de perfecționare. Am studiat specialitatea Business și administrare la Academia de Studii Economice. Deși, sunt de părerea că, practica bate gramatica, totuși cred că avem o lipsă de instituții care să ofere instruiri anume pe acest domeniu”.

Ferma de păsări a tânărului este amplasată în satul Petrești, raionul Ungheini, dar distanța dintre cele două raioane nu reprezintă un impediment pentru a dezvolta afacerea, dar și pentru a gestiona munca din fermă.

„Locuiesc în satul Sadova din raionul Călărași la distanță de 80 de km de la fermă, dar datorită sistemului pe care l-am instalat vizualizez tot ce se întâmplă în fermă. Toate investițiile care au fost făcute au fost orientate spre noua fermă, care este dotată cu tehnologii de ultimă generație. Pot să gestionez de la distanță orice proces care se desfășoară. De fapt, este prima fermă de păsări de la noi din țară care dispune de un asemenea sistem”.

Părinții lui Dumitru Gavriliță se ocupă cu acest business de mai bine de 20 de ani, dar tânărul a progresat mult și deja ferma sa este cu mult mai avansată.

„Eu pot să verific pornind de la temperatură, umiditate, cantitatea de hrană, lumină de pe telefonul mobil sau de pe orice alt dispozitiv conectat la internet. Acest sistem îmi permite să cresc păsări pe tot parcursul anului, apoi le comercializez atât în magazinele și supermarketurile din Chișinău, Călărași, Ungheni, cât și din alte raioane ale țării. Ambele ferme lucrează împreună, dar la ferma din Ungheni nu dispun de abator și respectiv, păsările sunt crescute la Ungheni și apoi sunt transportate la abatorul din Călărași”.

Ferma de la Ungheni este compusă din trei hale de creștere unde 2 hale au capacitatea de 14 mii de pui și una de 10 mii de pui. În total, ferma are o capacitate de producere de circa 200 de mii de capate.

„Un alt avantaj al aparatajului performant este faptul că, dispune și de utilaje pentru a produce hrana pentru păsări, care la fel este conectat cu halele unde cresc puii, respectiv automatizat aceasta este transportată. Doar la preparare este nevoie de o persoană. Până nu demult eram chair eu cel care mă ocupam de aceasta, dar acum am angajat o persoană”.

În total, are 5 angajați care lucrează oficial la fermă. De mai multe persoane nici nu este nevoie, ne-a spus Dumitru.

„Am apelat la mai mulți creditori, dar cele mai avantajoase condiții au fost la UCIP IFAD. În primul rând, pentru că a fost porțiunea de grant de circa 40%, totodată am avut posibilitatea să depunem dosarul și pentru subvenționare, respectiv jumătate din suma creditului de 700 de mii a fost subvenționată. Finanțele pe care le-am obținut de la UCIP IFAD ne-au ajutat să facem un pas mare înainte. Astfel, am avut posibilitatea să investim în dezvoltarea afacerii. Creditul pe care l-am accesat de la UCIP IFAD m-a ajutat să reconstruiesc cele 2 hale funcționale, după care am mai accesat și alte surse pentru a face funcționale toate cele 3 hale. Nu a fost foarte complicat de a pregăti pachetul de acte necesar pentru dosar, a fost destul ușor, mai mult ca atât, am fost susținut de specialiștii de la UCIP IFAD. Dacă nu am fi beneficiat de acest credit cred că ne-am fi descurcat cu mult mai greu”.

A fost susținut și ajutat foarte mult de părinți. Atunci când a procurat ferma, aceasta era într-o stare jalnică. Respectiv, au fost necesare investiții majore pentru a o reconstrui și a o moderniza.

„Desigur că, am apelat și la alte instituții financiare pentru că ferma era într-o stare deplorabilă, respectiv au fost necesare multe investiții. Dacă vom fi susținuți, inclusiv de către stat, sper că în vreo 6-7 ani să reușesc să-mi restitui investițiile”.

Domeniul de creștere a păsărilor este unul destul de interesant, ne-a spus Dumitru, dar fără cunoștințe și ajutor nu se poate reuși.

„Eu cunoșteam mai multe momente despre acest business pentru că părinții aveau experiență. Dar nu este deloc ușor, cei care încearcă și se confruntă cu mai multe provocări înțeleg că nu este simplu”.

Dumitru Gavriliță este optimist și crede că afacere în care a investit foarte mult îi va oferi și rezultate pe măsură. De altfel, orice activitate implică riscuri și investiții care gestionate corect aduc profit.

sursa: Agrobiznes

 

La New York se desfășoară Adunarea generală a ONU dedicată acțiunilor climatice

În săptămâna curentă, reprezentanți de nivel înalt ai statelor membre ale Națiunilor Unite, oameni de afaceri și reprezentanți ai societății civile, s-au reunit la New York, în cadrul celei de-a 74 sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Fiind considerat cel mai important eveniment al anului, organizat la inițiativa Secretarului General al ONU, António Guterres, reuniunea are tematica: “Stimularea eforturilor multilaterale pentru eradicarea sărăciei, educația calitativă, acțiune climatică și incluziune”.

Potrivit Secretarului General al ONU, Acordul de la Paris oferă un cadru deschis pentru ca țările să-și croiască continuu acțiuni pozitive, iar Summit-ul demonstrează modul în care guvernele, întreprinderile și oamenii din întreaga lume acceptă provocarea.

În cadrul evenimentului, şefi de stat sau de guvern, vor participa la întâlniri  şi reuniuni la nivel înalt în scopul stimulării acţiunilor privind schimbările climatice în favoarea dezvoltării durabile și pentru a asigura tuturor o viaţă sănătoasă.

Acțiunea  se bazează pe Obiectivele de Dezvoltare Durabilă adoptate de toți liderii mondiali în anul 2015. Acestea reprezintă un apel universal la acţiune pentru eradicarea sărăciei şi foametei, extinderea accesului la sănătate, educaţie, justiţie şi ocuparea forţei de muncă, protejând în acelaşi timp planeta de degradarea mediului.

https://www.un.org/en/climatechange/#

 

sursa: http://madrm.gov.md/

 

UCIP IFAD invită companiile de construcție să depună ofertele în cadrul următoarelor licitații:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia privind procurarea lucrărilor civile pentru: 

 1. Construcția drumului din beton vibrocilindrat cu lungimea de 2,2 km din s. Rădeni, raionul Strășeni. ( licitația 34/19)
 2. Construcția drumului din beton asfaltic/variantă albă cu lungimea de 2,75 km din or. Hîncești (acces spre s.Buțeni), raionul Hîncești.  (licitația  35/19)
 3. Construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1,2 km din s. Cioburciu, raionul Ștefan Vodă ( licitația 36/19)
 4. Construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 0,788 km din s. Domulgeni, raionul Florești. ( licitația 37/19)

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate pînă la data de 26 iulie 2019.

 1.  Construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.0 km din s. Brinzenii Vechi, raionul Telenești (licitația 38/19)
 2. Construcția rețelei de aprovizionare cu apă potabilă cu lungimea de 4,6 km din s. Cotiujenii Mari, raionul Șoldanesti (licitația 39/19)

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate pînă la data de 30 iulie 2019.