Types of funded enterprises

Loans for Small and Medium-sized Enterprises IFAD VII

Eligible Activities

 • Production, storage, sorting, processing, packaging of the crop and livestock production
 • Agricultural services; provision of services and works related to agriculture
 • Establishment and maintenance of multiannual plantings
 • Rural Agrotourism

Maximum credit amount

$ 250,000

(max. 75% of the total value of the investment project)

Eligible Beneficiaries

Small and medium-sized enterprises operating in the Project area

Beneficiary’s Contribution

Min. 25% of the total investment project value

Credit term

up to 8 years, including a grace period of up to 4 years

Credit Currency

MDL, USD, EURO (according to NBM regulation)

Loans for Young Entrepreneurs IFAD VII

Eligible Activities

agricultural and non-agricultural activities generating income

Maximum credit amount

$ 100,000

(max. 90% of the total value of the investment project)

Eligible Beneficiaries

young entrepreneurs holding at least 50% of the share capital of the enterprise are aged between 18 and 35 and are active in the project implementation area

Beneficiary’s Contribution

Min. 10% of the total investment project value

Credit term

up to 8 years, including a grace period of up to 4 years

Credit Currency

MDL, USD, EURO (according to NBM regulation)

Loans for Micro-entrepreneurs IFAD VII

Eligible Activities

agricultural and non-agricultural revenue-generating activities

Maximum credit amount

MDL 300,000

Eligible Beneficiaries

Small rural entrepreneurs, including small farmers (natural or legal persons)

Beneficiary’s Contribution

Min. 10% of the total investment project value

Credit term

up to 5 years, including grace period up to 2 years.

Credit Currency

MDL

Credite cu porțiune de grant pentru micro antreprenoare IFAD VII

Activități eligibile

Activități agricole de producere primară

Activități conexe agriculturii

Valoarea și limitele pachetului financiar (credit+grant)

600 000 MDL

(Până la suma de 175. 000 MDL se aplică proporția 80/20)

Beneficiari eligibili

 • Femei micro antreprenoare, cetățene ale Republicii Moldova, care au înregistrată și își desfășoară activitatea antreprenorială (sub orice formă organizatorică-juridică) în Aria de implementare a Proiectului pilot

Contribuția beneficiarului

Cel puțin 5 % din costul total al investiției, exprimat în numerar.

Termenul creditului

Până la 5 ani, inclusiv perioada de grație până la 2 ani.

Termenul de rambursare a creditului va corespunde cu termenul de recuperare a investiției.

Valuta creditului

MDL

Loans for Micro and Medium Enterprises (IFAD VIII)

Eligible activities

 • Production, storage, sorting, processing and packaging of agricultural crop and livestock products
 • Services to agriculture; provision of services and works incidental to agriculture
 • Establishment and maintenance of multiannual plantations
 • Rural agro-tourism
 • Other farming activities.

Maximum loan amount

EUR 100 000

(maximum 90% of the total value of the investment project)

Eligible beneficiaries

 • Micro and small enterprises operating in the Project area
 • The total area of land owned and/or leased by all founders of the applicant and the overall founding entities shall not exceed 10 hectares.

Beneficiary’s contribution

Min. 10 % of the total investment project cost

Loan term

up to 8 years, including a grace period of up to 4 years.

Loan currency

MDL, EURO (in accordance with the NBM regulations)

Credite cu porțiune de grant condiționat pentru tineri și femei (IFAD VIII)

Activități eligibile

  • Producerea, recoltarea și depozitarea producției agricole vegetale;
  • Zootehnia, inclusiv achiziționarea animalelor de prăsilă, echipamentelor și utilajelor;
  • Sortarea, procesarea și ambalarea produselor agricole;
  • Construcția de depozite de păstrare și depozite frigorifice pentru produse agricole;
  • Agroturism;
  • Altele conexe activităților agricole.

  Suma maximă a pachetului financiar

  1 000 000 MDL

  Suma porțiunii de credit – maxim 680 000 MDL

  Suma porțiunii de grant – maxim 320 000 MDL

  Beneficiari eligibili

  • Întreprinderile deținute și administrate de tineri până la 40 de ani și/sau femei;
  • suprafața totală a terenurilor deținute și/sau arendate de toți membrii/ fondatorii solicitantului și toate entitățile fondatorilor/ membrilor, nu va depăși 10 hectare;
  • se conformează criteriilor stabilite în Legea nr. 179 din 21 iulie 2016 pentru întreprinderile micro.

  Contribuția beneficiarului

  Min. 10 % din valoarea totală a proiectului investițional

  Termenul creditului

  până la 8 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani

  Valuta creditului

  MDL, EURO

Procedura de creditare

Pasul 1

Solicitantul de credit studiază condițiile şi termenii de acordare a creditelor din cadrul Programului: criteriile de eligibilitate a beneficiarilor şi a activităților finanțate, suma maximă a creditului, termenii creditului, perioada de grație, etc.

Pasul 2

Solicitantul se adresează la una din băncile participante la implementarea Programului IFAD pentru a aplica la contractarea creditului.
Banca va face o analiză preliminară asupra eligibilității acestuia și va consulta potențialul beneficiar despre documentele necesare de a fi prezentate pentru dosarul de credit.
Lista instituțiilor financiare participante

Pasul 3

Solicitantul de credit pregătește dosarul conform cerințelor băncii. Lista de documente incluse în dosar este solicitată de la bancă.

Pasul 4

Solicitantul de credit elaborează planul de afaceri cu asistența companiilor de consultanță acreditate de UCIP IFAD sau în mod individual. Pentru anumite categorii de beneficiari, UCIP IFAD acoperă parțial costurile acestei activități doar în cazul elaborării planului de afaceri de către companiile de consultanță acreditate. În cazul elaborării planului de afaceri în mod individual, acesta trebuie să conțină informația necesară pentru evaluarea dosarului de către banca comercială şi UCIP IFAD (conform modelului).
1. Model plan de afaceri 

 

Prentru creditele în sumă de până la 1 mil. MDL – planul de afaceri nu este obligatoriu

Compania de consultanță acreditată pentru elaborarea planurilor de afaceri în cadrul Proiectului IFAD VII, tineri antreprenori. 

Compania de consultanță acreditată pentru elaborarea planurilor de afaceri în cadrul Proiectului IFAD VII, femei antreprenoare

Pasul 5

Solicitantul de credit prezintă dosarul la Bancă. Banca evaluează dosarul solicitantului de credit şi, dacă toate condițiile sunt respectate, aprobă cererea pentru finanțare și apelează la UCIP IFAD pentru resurse.

Pasul 6

UCIP IFAD examinează dosarul şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile Programului IFAD, debursează resursele către bancă.

Pasul 7

Banca debursează resursele către solicitantul de credit.