Procedurile de lucru

Componentele Programelor IFAD sunt implementate în conformitate cu procedurile stabilite şi aprobate de către IFAD de comun acord cu Guvernul Republicii Moldova.

UCIP IFAD este responsabilă pentru administrarea, implementarea şi monitorizarea activităţilor Programelor, precum şi coordonarea activităţilor cu instituţiile şi organizaţiile participante la implementarea Programelor.

Activitățile prevăzute în cadrul programelor sunt implementate de către UCIP IFAD în colaborare și/sau prin intermediul prestatorilor de servicii acreditați și a instituțiilor financiare participante, în funcție de specificul activităților implementate.

Procurarea bunurilor și serviciilor în cadrul programelor este efectuată în conformitate cu Procedura de efectuare a procurarilor stabilită de IFAD.