Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) a fost creată de către Guvernul Republicii Moldova pentru implementarea programelor IFAD, după aderarea Republicii Moldova la Fondul internațional pentru Dezvoltare Agricolă în anul 1996.

 

Componentele Programelor IFAD sunt implementate în conformitate cu procedurile stabilite şi aprobate de către IFAD de comun acord cu Guvernul Republicii Moldova.

 

UCIP IFAD este responsabilă pentru administrarea, implementarea şi monitorizarea activităților Programelor, precum şi coordonarea activităților cu instituțiile şi organizațiile participante la implementarea Programelor.

 

Activitățile prevăzute în cadrul programelor sunt implementate de către UCIP IFAD în colaborare și/sau prin intermediul prestatorilor de servicii acreditați și a instituțiilor financiare participante, în funcție de specificul activităților implementate.

Parteneri

Vezi toți